Kultūros diena


Sveikiname visus Širvintų rajone gyvenančius ir kuriančius menininkus bei kultūros srities darbuotojus. Dėkojame už kasdienį triūsą, pasišventimą, idėjas bei jų sėkmingą įgyvendinimą!!! Jūsų pašaukimas kurti – ypatinga duoklė ne tik Jums, bet ir visiems žmonėms!
Širvintų kultūros centro kolektyvo vardu,
Direktorė Rytė Bareckaitė