Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Širvintose

„Tebūna mūsų kraštas vieta, kur norisi gyventi ir kurti…“

Vasario 16-ąją didžiulis širvintiškių būrys sugužėjo į Širvintų kultūros centrą, kuriame vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, skirtas Piliakalnių metams paminėti.

Renginį pradėjo tautinių šokių kolektyvas „Viesula“ (vadovas Ugnius Cikanas). Šokio metu ekrane mirgėjo Kernavės piliakalnių vaizdai ir degantis aukuras. Į sceną buvo įneštos trys vėliavos: Lietuvos Respublikos, Aukštaitijos regiono ir Širvintų rajono savivaldybės. „Į šias vėliavas sudėtos pačios gražiausios viltys ir tauriausios spalvos. Iškeldami Lietuvos vėliavą su pasididžiavimu sakome – mes Lietuva. Esame didžiausio Lietuvos regiono – Aukštaitijos dalis. Vėliavoje kaip priesakas parašyti žodžiai: „Savo tėvynę laikyk visu pasauliu“. Mūsų rajono vėliavoje briedžio galva simbolizuoja gamtos turtus, senas medžioklės tradicijas. Kalavijas simbolizuoja garbingas praeities kovas“, – tokiais žodžiais, renginio vedėjai su pasididžiavimu apibūdino šias tris vėliavas, kurios viso renginio metu puošė sceną ir šalia jų buvo uždegtas aukuras. Susirinkusieji pakilo iš savo vietų „Tautinei giesmei“.

Sveikinimo žodį tarė rajono merė Živilė Pinskuvienė: „Šiandien minime 99-ąsias Lietuvos Valstybės atkūrimo metines. Peržengiame slenkstį, artėdami prie garbingo šimtmečio. Matome iškeltas trispalves, giedame „Tautišką giesmę“, kalbame viena iš seniausių ir, aišku, mums pačia gražiausia – lietuvių kalba. Visa tai suteikia stiprybės ir ryžto.“

Savo kalboje merė neaplenkė ir skaudžios temos – išvakarėse buvo gautas pranešimas iš policijos apie tai, kad penkiolikmetis, pakėlęs ranką prieš save, atsisveikino su gyvenimu. Reikšdama gilią užuojautą, merė priminė ir 1998 metų vasario 15-ąją, kai buvo išžudytas kone visas penkių sodybų Draučių kaimas… „Šventės turbūt ir yra skirtos tam, kad turėtume laiko sustoti ir pamąstyti. Prisiminti įvykius, žmones, jausmus. Ir šiandien, galvodami apie tai, kas gražu ir kuo visi didžiuojamės, skaudžiai prisimename tiek žuvusius už Lietuvos laisvę karius, savanorius, tiek jaunus žmones, nerandančius sau vietos dabartinėje Lietuvoje. Skaičius 99 čia susirinkusiems vaikams ir jaunimui turbūt beveik lygus begalybei. Vakar pakalbintas vienas dešimtmetis man sakė, kad tai buvo senovėje. Tačiau vyresniam žmogui taip neatrodo. Taip neatrodo ir tuomet, kai suprantame, kad iš tų 99 metų pusę praleidome nelaisvėje. Kad atkūrimas yra procesas, prie kurio prisidedame mes visi. Kasdien. Įveikti didžiulius išbandymus mūsų vertybėms, saviraiškai, požiūriui į mus supantį pasaulį reikėjo visai tautai ir kiekvienam jos žmogui… Sveikindama jus visus šios gražios Lietuvos šventės proga noriu palinkėti: kurkime ir atkurkime mūsų Lietuvą pradėdami nuo savęs. Dėkime visas pastangas, kad mūsų kuriamoje valstybėje būtų užkirstas kelias tokioms tragedijoms. Kasdien pabudę iškelkime sau klausimą: ką AŠ galiu padaryti, kad žmonės aplink mane būtų saugesni, laimingesni. Ką AŠ galiu padaryti, kad mano kraštas augtų ir būtų ta vieta, kur norisi gyventi ir kurti.“

Iškilmingai buvo įteiktos Igno Šeiniaus premijos – Elenai Petkūnienei ir Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansambliui „Medgrinda“ (vadovė Kristina Stankevičienė).

Nepamiršti ir pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“, skirto sausio 13-ąją žuvusiems atminti, dalyviai. Mokiniams ir jų mokytojams merė Živilė Pinskuvienė įteikė dovanas ir padėkos raštus.

Šventę tęsė talentingi Širvintų rajono muzikantai, dainininkai, kurie džiugino susirinkusius svečius ir priminė tos dienos svarbą Lietuvos valstybei bei jos gyventojams. Koncertavo tarptautinio konkurso Italijoje III vietos laureatai, Meno mokyklos akordeonistų trio – Erikas Ašaka, Ugnius Romaška, Nikolas Einoris (mokytoja Tatjana Maciulevič); lopšelio-darželio „Buratinas“ jaunieji atlikėjai (vadovė Dalia Jakštienė) ir lopšelio-darželio „Saulutė“ ansamblis „Spindulėliai“ (vadovė Aurelija Lenartavičienė); vaikų tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ (vadovė Raminta Maslinskienė); Kultūros centro vaikų folkloro ansamblis (vadovė Kristina Stankevičienė); Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistė Deimantė Stankevičiūtė ir mokytojas Arvydas Golcas; Kultūros centro šiuolaikinių šokių grupė „SO“ (vadovė Odeta Žinienė) ir Liudviko Veriko šiuolaikinių šokių šokėjai; liaudies muzikantų kvartetas: Jonas Romaška, Pranas Vrubliauskas, Antanas Martinėlis ir Raimondas Savickas; Kultūros centro tremtinių choras, vadovaujamas Jono Barbaravičiaus; Kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ ir neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė), liaudiškos muzikos kapela (vadovas Gintaras Pauliukonis), tautinių šokių kolektyvas „Viesula“, liaudiškos muzikos grupė „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė), mišrus choras „Navis“ (vadovė Audronė Burakovienė).

Baigiamąjį šventės akordą, dainą „Žemėj Lietuvos“, atliko visa salė.

„Ir kur benuvyktume, ir ką beveiktume – didžiuokimės būdami lietuviais“, – šiais žodžiais, renginio vedėjai, užbaigė įspūdingą renginį (scenarijaus autorė Laima Bikulčienė), kuris kiekvieno dalyvavusio atmintyje išliks dar ilgai.

Odeta Kuročkina

Nuotraukose – renginio akimirkos

Daugiau nuotraukų rasite Facebook svetainėje.

 

Čiobiškyje negailėta plojimų ne tik koncertinę patirtį turintiems, bet ir debiutavusiems kolektyvams

Vasario 19-osios popietę Čiobiškio kultūros namuose surengta įspūdinga Čiobiškio seniūnijos kultūros diena „Lietuvių kalba – lyg gražiausia daina“. Filialo vadovė Vida Dambrauskienė pasistengė, kad ir scenografija, ir scenarijaus žodžiai, ir parinkti koncertiniai numeriai būtų susiję su gimtąja kalba ir tautiškumu. Gausiai salėje susirinkę žiūrovai negailėjo aplodismentų: skambant finalinei dainai, netgi plojo atsistoję. Tai aukščiausias saviveiklinio meno ir kolektyvų vadovų nuoširdaus darbo įvertinimas.

O pasidžiaugti Čiobiškyje buvo kuo: koncertavo Čiobiškio filialo folkloro ansamblis „Liepelė“ (vadovė Vida Dambrauskienė), moterų vokalinis duetas (vadovė Inga Strakauskienė), moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Inga Strakauskienė), liaudiškos muzikos kapela (vadovė Vida Dambrauskienė), dainavo Čiobiškio pagrindinės mokyklos dainininkės Fausta Sapitavičiūtė ir Gabrielė Bareikaitė (vadovė Jūratė Aniukštienė).

Maloniai nustebino šventės debiutantai – pirmą kartą seniūnijos kultūros dienos programoje pasirodę kolektyvai. Tai Čiobiškio pagrindinės mokyklos vaikų ansamblis (vadovė Jūratė Čechavičiūtė), Lapelių kaimo bendruomenės šokių kolektyvas „Desso“ (vadovė Erika Svirskienė), Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokytojų ansamblis (vadovė Jūratė Aniukštienė). Šventę vedė Diana Čižienė.

Pasibaigus šventiniam koncertui, už prasmingą programą ir teigiamas emocijas scenos entuziastams ir jų vadovams dėkojo Čiobiškio seniūnas Virginijus Niekis, rajono merė Živilė Pinskuvienė, Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė. Po šventės žiūrovai apžiūrėjo Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokinių dailės darbų parodą „Nupiešk gražiausią žodį“ (vadovas Andrius Labanauskas). Šventę rėmė Snieguolė ir Robertas Šimanskai bei Danutė ir Alvydas Kazlauskai.

Romas Zibalas

Kiaukliuose atsigręžta į praeitį, prisimintos seniūnijos dvarų istorijos

Šeštadienio vakarą į Kiauklių kultūros namus atvykusius svečius prie durų pasitiko Ponas (Virginas Pajaujis) su Ponia (Vaida Dilienė), siūlantys paskanauti poniškų pyragaičių. Scenovaizdis priminė dvaro aplinką: masyvios kolonos, krėslai, daug žvakidžių ir žvakių. Priešais sceną išdėlioti dvariškių naudoti daiktai, seni leidiniai, aplinkui besisukinėjantys ,,smetoniškų“ laikų rūbais pasipuošę ponai ir ponios kūrė XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos vaizdą. Kiaukliuose vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena „Tylus gyvenimas šimtmečių pakelėje“. Renginio sumanytojai nukėlė į praeitį, pažvelgė į Zibalų seniūnijos teritorijoje esančių 5 dvarų istoriją.

Kai Ponas (Gediminas Makauskas) perskaitė 10 „parėdymų“ (dvariško elgesio taisyklių), prasidėjo teatralizuotas koncertas. Artistiškumo nestokojančios kambarinės susitiko teatralizuotoje Šešuolėlių I dvaro rūmų menėje. Susitikusios kambarinės iš Šešuolėlių I dvaro (Asta Amankavičienė), Staškūniškio dvaro (Svetlana Stankevičienė), Gaidelių dvaro (Audronė Naraškevičienė), Šešuolėlių II dvaro (Irma Novikienė), Levaniškio dvaro (Dalia Bulonienė) pasidalijo įspūdžiais bei pikantiškomis detalėmis apie dvarininkus, priminė dvarų istorinę praeitį.

Menamo dvaro menėje koncertavo poniškais ir neponiškais rūbais pasipuošę ponai, ponios, ponaičiai ir panelės: Kiauklių filialo moterų vokalinis ansamblis ,,Vilkesa“ (vadovė Audronė Burakovienė), Zibalų pagrindinės mokyklos dainininkai Nikolė Vaitkūnaitė ir Ugnius Navalinskas (vadovė Jurgita Stankevičienė), mokytojos Regina Janickienė ir Jūratė Aniukštienė (vadovė Jūratė Aniukštienė), Anciūnų kaimo kapela (vadovas Gediminas Makauskas), ponišką valsą šoko Raminta Maslinskienė ir Virginas Pajaujis, kambarinių šokiu nustebino Svetlana Stankevičienė, Audronė Naraškevičienė, Irma Novikienė, Asta Amankavičienė (vadovė Raminta Maslinskienė). Koncertas baigtas padėkos daina saviveiklininkams, kur solo partiją atliko Dovydas Naraškevičius.

Po koncerto netilo aplodismentai. Scenos entuziastams iš Anciūnų, Kiauklių ir Zibalų plojimų negailėjo koncerto pažiūrėti susirinkę žiūrovai. Šventėje netrūko sveikinimų, linkėjimų, muzikos, šokių, padėkų, šypsenų ir gėlių.

Vien teatralizuotu koncertu šventė nesibaigė. Dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Šešuolėlių I dvaro eksponatus, bibliotekininkės Vidmantės Meškienės parengtą Zibalų seniūnijos dvarų parodą, Zibalų pagrindinės mokyklos mokinių darbų (vadovė Sigita Kaminskienė) parodą, pasigrožėti Vidos ir Česlovo Kanapienių senovinių lempų kolekcija.

Romas Zibalas

Spektakliu nudžiugino Gelvonų saviveiklininkai

Žmonės, besidomintys vaidinimais, neabejingi lietuvių liaudies dainai ir šokiui, vasario 18-osios vidudienį rinkosi Gelvonų kultūros namuose, kur vyko Gelvonų seniūnijos kultūros diena „Širdį tau skiriu“. Atvykusieji galėjo apžiūrėti Gelvonų gimnazijos ir Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokinių piešinių parodą (vadovės Rasa Skirkevičienė ir Birutė Juzėnienė). Žiūrovams seniūnijos saviveiklininkai skambiomis dainomis, trankiais šokiais, liaudiškais pasakojimais, ištraukomis iš literatūros kūrinių, Keturakio komedija „Amerika pirtyje“ parodė, kokia svarbi žmogaus gyvenime yra meilė.

Gelvonų filialo vadovės Gitos Krylavičienės režisuotame koncerte dalyvavo Gelvonų gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Dagilėlis“ (vadovė Audronė Dabravolskienė), mokinių vokalinis ansamblis (vadovas Gintaras Pauliukonis), mokinių kapela (vadovas Gintaras Pauliukonis), Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laima Bikulčienė), pasakotojai Ona Valančienė, Kazys Visackas, Jūratė ir Kęstutis Stankevičiai. Pasakotojų sekamuose pasakojimuose vyravo meilės burtų, vakaruškų, piršlybų temos.

Šventėje armonika grojo Kotryna Kaminskaitė ir Andrius Sapitavičius, dainavo Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos duetas – Juozapas ir Nojus Dragūnai (vadovas Kazys Petreikis), koncerte debiutavo Janina Chatkevičienė (akordeonas), Karolina Chatkevičiūtė (vokalas) ir Antanas Rutkauskas (gitara).

Gelvonų saviveiklininkai kultūros namų scenoje parodė net 15 koncertinių numerių, juos į vientisą ir turiningą koncertą jungė šventės vedėja Roma Vareikienė. Verta pažymėti, jog dainos ir šokiai buvo meistriškai suderinti su vaidinamos komedijos „Amerika pirtyje“ intarpais. Žiūrovai, stebėdami veiksmą scenoje ir klausydamiesi Agotos (Lolita Griškevičienė), Vinco (Lionginas Juzėnas), Bekampienės (Vladislava Visackienė), Bekampio (Kazys Visackas) ir žyduko Faibčiko (Šarūnas Navionis) dialogų, negalėjo sulaikyti emocijų, vis kvatojo. Po Gitos Krylavičienės režisuoto spektaklio salėje netilo aplodismentai.

Beveik dvi valandas besitęsęs koncertas baigėsi folkloro ansamblio „Savingė“ dainomis ir šokiu. Gelvonų seniūnijos kultūros dieną pagerbtas savas kraštas ir tradicijos, nusilenkta lietuvių kalbai, nepamiršta gimtoji tarmė.

Pasibaigus šventei, scenos entuziastams už tautiškumą puoselėjantį koncertą dėkojo merė Živilė Pinskuvienė, Gelvonų seniūnas Lionginas Juzėnas, Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė. Gražią šventę rėmė Širvintų vartotojų kooperatyvas „Veivera“, UAB „Bagaslaviškio pieninė“, Leokadija Lebedinskienė, Violeta Pilkauskienė, Šarūnas Navionis.

Romas Zibalas

Musninkuose gražiausi žodžiai skirti knygai

Vasario 17-osios vakarą Širvintų kultūros centro Musninkų filiale vyko Musninkų seniūnijos kultūros dienos koncertas „Atversk knygą – atverk duris“. Renginio scenarijaus autorės bei režisierės Dalia Kiaulevičiūtė  ir Janina Jankauskienė pasistengė, kad ir dainos, ir parinkti žodžiai, ir scenografija būtų susieta su knyga ir skaitymu. Menininkės Aldonos Ragelskienės tapybos darbų paroda taip pat kūrė šventinę nuotaiką.

Renginio vedėjai Audronė Janušauskienė ir Kęstutis Garbatavičius visą vakarą citavo prasmingus žodžius apie knygą, žodį, skaitymo svarbą, skaitė ištraukas iš lietuvių rašytojų kūrinių, tremtinių atsiminimus. Vedėjai pažymėjo, jog poezija gyvenimui būtina kaip scenai šviesa, o be legendų nebūtų ir nūdienos. Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Gimtoji kalba“ deklamavo Karolina Liutkutė. Raiškų žodį keitė dainos. Dainavo solistas Domantas Rolis, debiutavo solistai Tadas Imbrasas ir Jolanta Gatelytė (vadovė Aldona Sakavickienė), violončele grojo Kęsmina Garbatavičiūtė. Koncertavo Vileikiškių filialo ansamblis „Vingiorykštė“ (vadovė Audronė Burakovienė) ir Musninkų filialo liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Zigmanto Mikolajūno. Humoristinėmis miniatiūromis žiūrovus linksmino Janina Jankauskienė. Ji žiūrovams surengė ir pasakų viktoriną.

Koncerto finalas – Musninkų ir Vileikiškių saviveiklininkų atlikta daina „Kur gintarais nusėtas marių krantas“, sulaukusi  audringų koncerto žiūrovų aplodismentų. Ir lyriškai, ir šmaikščiai, ir intelektualiai Musninkų seniūnijos saviveiklininkai atidavė duoklę knygai, kuri lapas po lapo buvo verčiama beveik pusantros valandos (tiek užtruko koncertas).

Penktadienio vakarą Musninkuose netrūko nei teigiamų emocijų, nei geros nuotaikos, nei draugiškų pašnekesių, buvo daug sveikinimų ir padėkų. Musninkų filialo vadovė Dalia Kiaulevičiūtė padėkos žodžius išsakė žiūrovams, kad jie ateina į koncertus, kad jie vertina kultūros darbuotojų darbą, Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė dėkojo scenos entuziastams ir jų vadovams, svečiai iš Širvintų savivaldybės ir Kultūros centro dėkojo Musninkų seniūnijos saviveiklininkams, rajono merė Živilė Pinskuvienė įteikė dovanas Musninkų seniūnijos bendruomenių vadovams Jadvygai Kielienei, Alvydui Roliui ir Zenonui Miseliui.

Romas Zibalas