Temos Archyvai: Musninkai

Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Musninkuose

Iškilmingo šimtmečio minėjimo rytą, visuomenine akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, prasidėjo Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas Musninkuose. Pagerbti už nepriklausomybę kovoję savanoriai, uždegtos atminimo žvakelės. Įspūdingai atrodė eisenoje dalyvavę musninkiečiai, kurie patys pasiuvo 100 vėliavų. Eisena žygiavo į Švč. Trejybės Musninkų bažnyčią, kur vyko šventos Mišios. Po šv. Mišių merė Živilė Pinskuvienė pasveikino visus gausiai susirinkusius ir įteikė atminimo dovanas renginio organizatoriams. Pasibaigus mišioms, pagerbtas Musninkuose palaidotas Vasario 16-osios akto signataras Alfonsas Petrulis. Prie savanorių paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir sugiedota „Lietuva brangi“.

Renginys tęsėsi Širvintų kultūros centro Musninkų filiale, kur koncertavo Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vadovė Jurgita Pauliukonytė-Sarpauskienė). Po koncerto visi vaišinosi karšta sriuba ir arbata.

MUSINUKAI 2017

Gruodžio 28 dieną Širvintų kultūros centro Musninkų filiale vyko nominacijų teikimo šventė „Musinukai 2017“. Įteiktos nominacijos: Metų ramstis – Irena Savlevičienė, Metų žiūrovas – Nijolė Gudonienė, Metų muzikontas – Arūnas Vaičelis, Metų saviveiklininkas – Tadas Imbrasas. Renginyje dalyvavo ir nominacijas teikė Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Musninkų seniūnijos seniūnė Birutė Jankauskienė ir kiti. Šventėje koncertavo: Tadas Imbrasas, Greta Paulauskaitė, Rūta Galvosaitė, Adrijus Markevičius, Širvintų kultūros centro šokių grupė „SO“ (vadovė Odeta Žinienė), Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė Daiva Balandienė), Širvintų kultūros centro Vileikiškių filialo folkloro ansamblis „Vingiorykštė“ (vadovė Audronė Burakovienė). Mimo vaidmenį atliko Kiauklių filialo vedėja Asta Amankavičienė, renginį vedė Musninkų

Musninkuose įžiebta Kalėdų eglutė

Gruodžio 15 dieną Musninkų Alfonso Petrulio aikštėje įžiebta Kalėdų eglutė. Šventėje dainavo Tadas Imbrasas ir filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė. Susirinkusius linksmino ir dovanas dalino Kalėdų Senelis ir klounas (Kiauklių filialo vedėja Asta Amankavičienė)

Edukacinė popietė Musninkuose

Lapkričio 30 dieną Musninkuose vyko edukacinė popietė „Papuoškime miestelį Kalėdoms“. Edukaciją vedė Vileikiškių filialo vedėja Janina Jankauskienė. Renginio metu buvo gaminami eglutės papuošimai pagal senolių papročius. Visi pagaminti žaislai puoš Musninkų Kalėdų eglutę.

Koncertas – vakaronė „Senos dainos – geros dainos“

Spalio 27 dieną Musninkų filiale vyko koncertas – vakaronė „Senos dainos – geros dainos“. Renginyje koncertavo solistai: Tadas Imbrasas (vadovė Julija Jadzevičienė), Gediminas Ragauskas, duetas Dalia Kiaulevičiūtė ir Zigmantas Mikolajūnas, estradinis ansamblis: Arūnas Vaičelis, Stasys Gelažauskas, Eugenijus Markūn, Zigmantas Mikolajūnas.