Temos Archyvai: Musninkai

Musninkuose paminėta Motinos diena

Gegužės 6 dieną Musninkų Šv. Trejybės bažnyčioje vyko meninė kompozicija, skirta Motinos dienai. Eiles skaitė seniūnė Birutė Jankauskienė, Širvintų kultūros centro Musninkų filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė, dainas dainavo Musninkų filialo trio – Aušra Urbanavičienė, Greta Paulauskaitė ir Dalia Kiaulevičiūtė.

Musninkų liaudiškos muzikos kapelai – 10 metų!

Didžiulis būrys sveikintojų 2018 metų balandžio 20 d. Širvintų kultūros centro Musninkų filiale sveikino ir teikė dovanas kapelos vadovui Zigmantui Mikolajūnui ir kapelos nariams: Daliai Kiaulevičiūtei, Aušrai Urbanavičienei, Vitaliui Urbanavičiui, Kristinai Mikolajūnienei, Brigitai Mikolajūnaitei Kaziui Stankevičiui, Algiui Gudoniui. Smagioje gimtadienio šventėje koncertavo Širvintų kultūros centro Musninkų filialo ir Avižonių krašto kapela, vadovaujama Ramunės Savickienės. Renginį vedė Vileikiškių filialo vedėja Janina Jankauskienė.

MUSNINKŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

Teatralizuotas koncertas „Pasiklydusios istorijos“ vyko Musninkų filiale vasario 23 d. Koncerte dalyvavo: akordeonininkai Erikas Ašaka ir Nikolas Einoris (vadovė Tatjana Maciulevič), šokėjai: Klėja Kulaitytė ir Pijus Petkevičius, Rūta Galvosaitė ir Adrijus Markevičius (vadovai Remigijus ir Astra Suslavičiai), solistai: Tadas Imbrasas (vad. Julija Jadzevičienė), Greta Paulauskaitė, Domantas Rolis, Jolanta Gatelytė, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Kadagėlis“ (vadovė Daiva Balandienė), Vileikiškių filialo folkloro ansamblis „Vingiorykštė“ (vadovė Audronė Burakovienė), Musninkų filialo liaudiškos muzikos kapela (vadovas Zigmantas Mikolajūnas). Scenarijaus autorės ir režisierės: Dalia Kiaulevičiūtė, Janina Jankauskienė. Vaidino: Žmogus lietuje – Aušra Urbanavičienė, senolė – Janina Jankauskienė, sūnus – Zigmantas Mikolajūnas, marti – Dalia Kiaulevičiūtė, anūkas – Tadas Imbrasas, anūkė – Karolina Liutkutė. Renginio organizatoriai: Širvintų kultūros centro Musninkų filialas, Vileikiškių filialas, Musninkų seniūnija. Partneris: Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija. Parodos metu veikė Jadvygos Ceslevičienės rankdarbių paroda.

Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Musninkuose

Iškilmingo šimtmečio minėjimo rytą, visuomenine akcija „Uždek žvakutę ant savanorio kapo“, prasidėjo Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimas Musninkuose. Pagerbti už nepriklausomybę kovoję savanoriai, uždegtos atminimo žvakelės. Įspūdingai atrodė eisenoje dalyvavę musninkiečiai, kurie patys pasiuvo 100 vėliavų. Eisena žygiavo į Švč. Trejybės Musninkų bažnyčią, kur vyko šventos Mišios. Po šv. Mišių merė Živilė Pinskuvienė pasveikino visus gausiai susirinkusius ir įteikė atminimo dovanas renginio organizatoriams. Pasibaigus mišioms, pagerbtas Musninkuose palaidotas Vasario 16-osios akto signataras Alfonsas Petrulis. Prie savanorių paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės ir sugiedota „Lietuva brangi“.

Renginys tęsėsi Širvintų kultūros centro Musninkų filiale, kur koncertavo Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vadovė Jurgita Pauliukonytė-Sarpauskienė). Po koncerto visi vaišinosi karšta sriuba ir arbata.

MUSINUKAI 2017

Gruodžio 28 dieną Širvintų kultūros centro Musninkų filiale vyko nominacijų teikimo šventė „Musinukai 2017“. Įteiktos nominacijos: Metų ramstis – Irena Savlevičienė, Metų žiūrovas – Nijolė Gudonienė, Metų muzikontas – Arūnas Vaičelis, Metų saviveiklininkas – Tadas Imbrasas. Renginyje dalyvavo ir nominacijas teikė Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Musninkų seniūnijos seniūnė Birutė Jankauskienė ir kiti. Šventėje koncertavo: Tadas Imbrasas, Greta Paulauskaitė, Rūta Galvosaitė, Adrijus Markevičius, Širvintų kultūros centro šokių grupė „SO“ (vadovė Odeta Žinienė), Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė Daiva Balandienė), Širvintų kultūros centro Vileikiškių filialo folkloro ansamblis „Vingiorykštė“ (vadovė Audronė Burakovienė). Mimo vaidmenį atliko Kiauklių filialo vedėja Asta Amankavičienė, renginį vedė Musninkų

Musninkuose įžiebta Kalėdų eglutė

Gruodžio 15 dieną Musninkų Alfonso Petrulio aikštėje įžiebta Kalėdų eglutė. Šventėje dainavo Tadas Imbrasas ir filialo vedėja Dalia Kiaulevičiūtė. Susirinkusius linksmino ir dovanas dalino Kalėdų Senelis ir klounas (Kiauklių filialo vedėja Asta Amankavičienė)