Gedulo ir vilties diena Širvintose

Birželio 14 d. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, po Šv. Mišių vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Jaunimo lūpomis skambėjo tremtinių: Genovaitės Piškinienės, Jūratės Barbaravičienės prisiminimai. Prisiminimais dalinosi ir pačios tremtinės. Minėjimo metu kanklėmis skambino Eglė Pociūtė. Dalyvavo Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras (vadovas Jonas Barbaravičius) ir Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“ (vadovė Audronė Burakovienė). Prie tremtinių skulptūros ir paminklo, žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę uždegtos atminimo žvakės.
Nuotraukos Kultūros centro savanorės Rugilės Petuškaitės

Gedulo ir vilties diena Gelvonuose

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną Gelvonuose padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakelės prie Tremtinių kryžiaus ir paminklo „Didžiosios kovos“ apygardos partizanams atminti, pagerbtas ištremtųjų iš Gelvonų valsčiaus ir Sibiro platybėse žuvusiųjų šviesus atminimas.
Gelvonų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje, prie Tremtinių kryžiaus vyko atminties vakaras „ O buvo vasara žalia“. Jame dalyvavo Gelvonų parapijos klebonas Vilius Kiškis, Gelvonų seniūnas Lionginas Juzėnas, Gelvonų bendruomenės pirmininkė Ona Valančienė, tremtinės Marcelė Tamašauskienė ir Felicija Krikštaponienė, tremtinio Sigito Radzevičiaus duktė Jūratė Purlienė, aktorius Vladas Radvilavičius, teisininkas Boleslovas Ališauskas, Širvintų meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojos Loreta Ardzevičiūtė ir Elžbieta Lazauskytė bei Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė).
Renginyje paminėtos iš Gelvonų valsčiaus ištremtos šeimos, padėkota Marcelei Tamašauskienei, Felicijai Krikštaponienei ir Jūratei Purlienei už gyvosios istorijos išsaugojimą.
Susirinkusiems skambėjo Širvintų meno mokyklos mokinių ir mokytojų atliekami klasikinės muzikos kūriniai, aktoriaus Vlado Radvilavičiaus ir Boleslovo Ališausko skaitomos eilės, folkloro ansamblio „Savingė“ atliekamos tremtinių ir partizanų dainos.
Renginį vedė Gelvonų filialo vedėja Gita Krylavičienė.
Renginio rėmėjas Širvintų vartotojų kooperatyvas „Veivera“.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Minėjime prisiminimais dalinsis buvę tremtiniai.
Dalyvaus Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras (vadovas Jonas Barbaravičius) ir Širvintų kultūros centro mišrus kamerinis choras „Navis“ (vadovė Audrone Burakoviene)