Darbų pabaigtuvių šventė Anciūnuose

Lapkričio 11 d. Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale vyko koncertas – vakaronė „Po rudens darbų“. Anciūnų filialo mėgėjų teatras vaidino L. Didžiulienės – Žmonos komediją „Paskubėjo“ (rež. G. Makauskas). Koncertavo Molėtų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Luokesa“ (vad. V. Umbrasienė) ir Širvintų kultūros centro Anciūnų kaimo kapela (vad. G. Makauskas). Susirinkusius sveikino Širvintų r. savivaldybės tarybos nariai: Daiva Puzinienė, Romas Zibalas ir Vytas Šimonėlis. Po koncerto vyko smagi vakaronė.

Rudens darbų pabaigtuvių šventė

Lapkričio 12 d. Čiobiškio filiale Rudens darbų pabaigtuvių šventėje koncertavo Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė), šoko Lapelių kaimo šokių kolektyvas „Desso“ (vadovė Erika Svirskienė). Visus susirinkusius sveikino Širvintų r. savivaldybės tarybos narė Daiva Puzinienė, Čiobiškio seniūnas Virginijus Niekis. Širvintų kultūros centro direktorės Rytės Bareckaitės padėką folkloro ansambliui ir vadovei Audronei įteikė filialo vedėja Vida Dambrauskienė.
Renginio metu vyko sertifikuotos amatininkės (Kaišiadorys) Daivos Maldžiuvienės medžiaginių lėlių paroda, čiobiškietės Sigitos Lukaševičienės floristikos darbų paroda. Čiobiškietė Liudmila Malinauskienė pristatė sertifikuotą kulinarinį paveldą – kepė kepinius ir vaišino susirinkusius.
Renginio rėmėjai: Danutė ir Alvydas Kazlauskai, Aldona ir Vytautas Mašalai.

Choras „Navis“ konkurse „Kur giria žaliuoja“

Lapkričio 5 d. mišrus kamerinis choras „Navis“ (vadovė Audronė Burakovienė) dalyvavo respublikiniame Juozo Gudavičiaus vardo muzikos konkurse „Kur giria žaliuoja“ Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centre.
Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas Gediminas Ramanauskas, įteikdamas padėką chorui „Navis“, padėkojo už itin jausmingą Juozo Gudavičiaus dainos „Kur giria žaliuoja“ atlikimą.