Temos Archyvai: Gelvonai

Gedulo ir vilties diena Gelvonuose

Birželio 14-ąją Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje, prie Tremtinių kryžiaus, vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Skrisk, vilties paukšte“. Degė atminimo žvakelės prie Tremtinių kryžiaus ir prie paminklo Didžiosios Kovos apygardos partizanams.
Minėjime dalyvavo buvę tremtiniai Marcelė Tamašauskienė, Vladislava Morkūnienė, Romas Rudokas, teisininkas Boleslovas Ališauskas, aktorius Vladas Radvilavičius, Bagaslaviškio namų muzikavimo grupė (vadovas Kazys Petreikis) ir Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė).
Jautriais ir skaudžiais prisiminimais apie tremtį, giesmėmis, eilėmis, tremtinių ir partizanų dainomis, paminėtos 78-osios pirmųjų trėmimų metinės, pagerbtas Gelvonų krašto negrįžusiųjų tremtinių atminimas.
Už aktyvų istorinės atminties puoselėjimą, buvusiems tremtiniams Marcelei Tamašauskienei, Vladislavai Morkūnienei ir Romui Rudokui įteikti LPKTS pirmininko Gvido Rutkausko pasirašyti padėkos raštai.
Renginį vedė Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo vedėja Gita Krylavičienė.

SUPRAŠĖ ŽVIRBLALIS Gelvonuose

19-tą kartą nuskambėjo folkloro šventė „Suprašė žvirblalis“ Gelvonuose
Gegužės 25 d. regioninėje šventėje svečiavosi ir savo krašto folkloro tradicijas pristatė folkloro ansambliai: Kauno tautinės kultūros centro „Dailingė“ (vadovė Birutė Nemčinskienė), Jonavos kultūros centro „Ramtatukai“ (vadovė Loreta Ratautienė), Kaišiadorių kultūros centro „Verpeta“ (vadovė Valerija Jankauskienė), Molėtų kultūros centro ,,Malkesta“ (vadovė Audronija Kibickienė), Ukmergės kultūros centro Sližių skyriaus „Siemanys“ (vadovė Stasė Novikienė), Jurbarko kultūros centro „Imsrė“ ir „Imsriukai“ (vadovė Birutė Bartkutė).Šventėje dainavo ir ratelius šoko Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansambliai: vaikų folkloro ansamblis (vadovė Kristina Stankevičienė), „Gojus“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė), Gelvonų filialo „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė), Čiobiškio filialo „Liepelė“ (vadovė Vida Dambrauskienė), Šiaulių filialo „Linksmosios močiutės“ (vadovė Danutė Stungienė), Vileikiškių filialo „Vingiorykštė“ (vadovė Audronė Burakovienė).
Šventę vedė Ona Valančienė.
Šventės akimirkos Jono Lisausko nuotraukose

Daugiau nuotraukų rasite čia

SAVINGĖ tarptautiniame folkloro festivalyje

Gegužės 26 d. Kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laimutė Bikulčienė) koncertavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje

Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko meninė kompozicija „Esi tik viena“, skirta Motinos dienai

Gegužės 5 dieną Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyko meninė kompozicija „Esi tik viena“, skirta Motinos dienai. Jautrias eiles skaitė Ona Valančienė ir aktorius Vladas Radvilavičius. Giesmes giedojo Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Inga Strakauskienė). Motinos dienos proga VO „Gelvonų krašto bendruomenės“ vyrai visoms mamoms bažnyčioje įteikė gėlės.
Tradicinį renginį organizavo Širvintų kultūros centro Gelvonų filialas ir VO „Gelvonų krašto bendruomenė“.

Gelvonų filiale šurmuliavo vaikų Velykėlės

Balandžio 29 d. Širvintų kultūros centro Gelvonų filiale salėje šurmuliavo vaikų Velykėlės. Senųjų tradicijų puoselėtoja Regina Ramaškevičienė vedė edukacinę programą, kurios metu vaikai susipažino su Atvelykio šventės papročiais, tradiciniais margučių raštais ir marginimo būdais, senaisiais lietuvių liaudies karpiniais. Vaikai su džiaugsmu mokėsi karpyti ir dekoruoti popierinius kiaušinius. Audronė Dabravolskienė ir Laimutė Bikulčienė vaikus mokė tradicinių Velykų laikotarpio ratelių, šokių ir žaidimų. Visiems smagiai grojo armonikininkas Kazys Petreikis. Šventę papuošė Reginos Smailienės, Danguolės Čiburienės ir Reginos Ramaškevičienės karpinių paroda.