Temos Archyvai: Kernavė

Liepos 6 d. šventėme Valstybės dieną. Renginiai ir „Tautiškos giesmės“ giedojimas Širvintų rajone

Fotografijų parodos ir knygos sutiktuvės Kernavėje

Liepos 3 d. kernaviškiai džiaugėsi pasimatymu su įspūdingais žmonėmis – vyko etnofotografo Vytauto Daraškeviciaus fotografijų parodos ir knygos „Saulės ratu. Lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos“ sutiktuvės Kernavės archeologinės vietovės muziejaus salėje. Renginyje dalyvavo parodos autorius, Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, kultūrologė Nijolė Balčiūnienė, viena iš albumo tekstų autorių Asta Valiukevičienė. Koncertavo Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“ (vadovė Kristina Stankevičienė). Renginį vedė Povilas Velikis.
Paroda Širvintų kultūros centro Kernavės filiale veiks iki rugsėjo 1 d.

Liepos 2 d. Vilniaus rotušėje iškilmingai įteiktas sertifikatas, liudijantis, kad Rasos šventė Kernavėje buvo įrašyta į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą

Folkloro ansamblio MEDGRINDA koncertas

Birželio 27 d. Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis MEDGRINDA (vadovė Kristina Stankevičienė) dalyvavo renginyje SENOJI KERNAVĖ ATGYJA. Atkurtose viduramžių Kernavės sodybose, muziejuje po atviru dangumi, ansamblis pristatė senųjų dainų ir sutartinių programą.

Kernavės seniūnijos kultūros diena

Kernavėje prisimintos laumės, jų pirštai ir kerai

Erdvioje Kernavės archeologinės vietovės muziejaus salėje vasario 28-osios vakarą vyko Kernavės seniūnijos kultūros diena. Ta proga surengtas teatralizuotas koncertas-spektaklis „Laumės pirštai“. Jį režisavo Kristina Stankevičienė, o vedė Povilas Velikis. Kernavės seniūnijos kultūros dienos programa parengta remiantis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyno archyvine medžiaga.

Energinga muzikologė Kristina Stankevičienė, į ansamblį sukvietusi moksleivius, studentus bei įvairių profesijų saviveiklininkus, folkloro ansamblio „Medgrinda“ parengta programa džiugino žiūrovus sutartinėmis, šokiais, dainomis, pasakojimais, legendomis, sakmėmis apie laumes, kurios prieš daugelį metų gyveno Kernavės apylinkėse.

Žiūrovams buvo parodyta istorija apie nelaimingą laumės ir žemės sūnaus meilę, kurią sudaužė Perkūnas, žavėjo pasakojimas apie Laumės juostą-vaivorykštę, laumių iš karvių išmelžtą pieną, nustebino istorija apie laumę su „čeverykais“, įdomiai nuskambėjo istorija apie vyrus, kuriuos nualsino laumės. Žiūrovas, stebėdamas veiksmą scenoje, turėjo galimybę praturtinti žinias apie mitologines būtybes, plačiau sužinoti apie laumių užkerėjimus ir burtus, Sekminių bei Joninių papročius ir tradicijas, pasiklausyti liaudies dainų, pasigrožėti šokiais. Koncerte-spektaklyje susikirto fantastika ir realybė, žmonių bei laumių pasaulio nuotykiai.

Daugiau nei valandą trukusiame koncerte atlikėjai scenoje sujungė muziką, choreografiją, vokalą, projekciją ir netgi demonstravo šešėlių teatrą su šiurpiomis istorijomis apie laumių gyvenimą. Būtina pagirti programos režisierę Kristiną Stankevičienę už šešėlių teatro pagalba ypač vykusiai atskleistus laumių – pagrindinių spektaklio veikėjų – poelgius, nuveiktus gerus ir blogus darbus, prikištus pirštus, patirtus praeities išgyvenimus.

Kultūros dienos koncerto autorė ir režisierė Kristina Stankevičienė parengė per dešimtį koncertinių numerių. Ypač džiugino profesionaliai suvaidintos mizanscenos, kurios į vientisą programą buvo jungiamos vis kitokiais būdais, nesikartojo ir žavėjo žiūrovą novatoriškumu. Video ir foto projekcijomis rūpinosi Giedrius Grigonis, Kristina Stankevičienė ir Paulius Kiškiūnas, scenografija – Kristina Stankevičienė bei Alina ir Valdas Jastremskai.

Po koncerto buvo padėkota „Medgrindos“ (ansamblio vadovė Kristina Stankevičienė) dainininkams ir muzikantams. Nuoširdžiausius žodžius išsakė rajono vicemerė Janina Pažusienė, vertinimo komisija, seniūnė Birutė Jankauskienė ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius dr. Ramojus Kraujelis.

Penktadienio vakarą Kernavėje netrūko šypsenų, padėkų, dovanų ir gėlių. Penkis savaitgalius vykęs Širvintų rajono seniūnijų kultūros dienų maratonas, pradėtas Alionyse, vasario 28 dieną baigtas Kernavėje.

Romas Zibalas

Nuotraukos Viliaus Kasparo Kasparavičiaus