Zibalai

Zibalų seniūnijos kultūros diena

Jaudinančiai ir įtaigiai atskleistas Motinos vaidmuo

Vasario 22-osios vakarą Anciūnuose vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena. Anciūnų kultūros namų salėje labai gausiai susirinkusiems žiūrovams scenarijaus kūrėjai Rita ir Gediminas Makauskai parodė teatralizuotą koncertą „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. Koncertas parengtas pagal lietuvių klasikų kūrybą ir tautosakos perlus.

Dar prieš saviveiklininkų pasirodymą žiūrovai galėjo apžiūrėti bibliotekininkės Ritos Makauskienės parengtą lovatiesių parodą „Iš močiutės skrynios“. Parodoje eksponuotos Pranės Kanapienienės ir Albinos Jankauskienės (Anciūnų kaimas), Vandos Rimienės (Levaniškių kaimas), Monikos Jankūnienės (Beivydžių kaimas), Filomenos Pusvaškienės (Bajorkampio kaimas) ir Veronikos Makauskienės (Sedūnų kaimas) austos lovatiesės. Kruopščiai paruošta scenografija žiūrovą nuteikė puikiam koncertui.

O koncerto būta išties įspūdingo. Anciūnų filialo mėgėjų teatro aktoriai Loreta Ruseckienė, Ernestas Ruseckas, Gediminas Makauskas, Rita Makauskienė, Alvyda Krapienė, Virginija Jankauskienė, Vitalija Narkevičienė, Dalia Bulonienė, Laima Čigienė, Urtė Nekraševičiūtė skaitomais jautriais tekstais nepaprastai įtaigiai atskleidė Motinos vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime. Jautresnės sielos žiūrovai, klausydamiesi taiklių žodžių ir matydami scenoje rodomus vaizdus, netgi braukė ašaras.

Dainas apie mamą dainavo Anciūnų filialo kaimo kapela (vadovas Gediminas Makauskas), Kiauklių filialo moterų vokalinis ansamblis „Vilkesa“ (vadovė Audronė Burakovienė) bei Zibalų skyriaus dainininkė Adrija Motiejūnaitė (mokytoja Jurgita Stankevičienė), eiles skaitė kiauklietė Regina Janickienė, Anciūnų kapelos moterys dainavo liaudies dainas ir šoko šokį.

Teatralizuoto koncerto sumanytojai sulaukė daugybės žiūrovų aplodismentų, padėkų ir teigiamų įvertinimų. Zibalų seniūnijos saviveiklininkams, palietusiems jautrią Motinos temą, pavyko jaudinančiai ir įtaigiai perteikti žiūrovui programinius numerius.

Romas Zibalas

Zibalų seniūnijos kultūros diena

Turininga ir išsami teatralizuoto koncerto „Paskendusio varpo legenda gyva“ programa, skirta vietovardžių metams, vasario 23 d. vyko Kiauklių filiale. Koncerto atlikėjai: • Kiauklių filialo vokalinis moterų ansamblis „Vilkesa“. Vadovė Audronė Burakovienė • Anciūnų filialo kaimo kapela. Vadovas Gediminas Makauskas. • Kiauklių filialo mėgėjų teatras.Vadovė Asta Amankavičienė. Žynė – Svetlana Stankevičienė Merginos: Asta Amankavičienė, Regina Šekštelienė, Regina Janickienė, Raminta Maslinskienė, Danutė Lemešovienė, Dalia Bulonienė, Audronė Naraškevičienė. Legendą skaitė – Audronė Burakovienė. • Linijinių šokių grupė. Vadovė Raminta Maslinskienė. Parodą rengė: Asta Amankavičienė, Alvyda Krapienė, Regina Janickienė; Scenarijaus autorė ir režisierė: Asta Amankavičienė; Scenografiją kūrė: Regina Janickienė , Virginas Pajaujis, Asta Amankavičienė, Danutė Lemešovienė, Audronė Naraškevičienė. Organizatoriai: Širvintų kultūros centro Kiauklių ir Anciūnų filialai

Zibalų seniūnijos kultūros diena Anciūnų filiale

Vasario 17 d. Anciūnų filiale vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“. Teatralizuotame koncerte labai subtiliai ir jautriai prisiliesta prie skaudžios – tremtinių temos. Scenarijus rašytas, remiantis Zibalų seniūnijos tremtinių pasakojimais. Renginio organizatoriams ir dalyviams dėkojo ir dovanėles teikė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, tarybos narys Romas Zibalas ir Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė. Prisiminimais dalinosi Šešuolių Šv. Juozapo parapijos klebonas, kunigas Egidijus Kazlauskas.

Programoje dalyvavo:
dainininkė Deimantė Stankevičiūtė, Kiauklių filialo moterų vokalinis ansamblis „Vilkesa“ (vadovė Audronė Burakovienė), Anciūnų kaimo kapela (vadovas Gediminas Makauskas).
Anciūnų filialo mėgėjų teatras: Loreta Ruseckienė, Antanas Ruseckas, Rusnė Šepkutė, Rūtenis Šepkus, Airida Meškerevičiūtė, Jonas Andrikonis,
Gediminas Makauskas, Rita Makauskienė, Alvyda Krapienė, Artūras Krapas,
Virginija Jankauskienė, Laima Gelūnaitė.
Kiauklių filialas: Asta Amankavičienė, Regina Janickienė, Regina Šekštelienė, Dalia Bulonienė.
Vedėjai: Milda Bendoriūtė, Vilius Baranauskas.
Literatūrinė ir fotonuotraukų paroda „Tremties keliais“.
Tremtinės Aldonos Riaubaitės – Jočienės rankdarbių paroda „Į tėviškę iš Sibiro sugrįžus“.
Parodas rengė Širvintų viešosios Igno Šeiniaus bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė.
Scenarijus Gedimino Makausko ir Ritos Makauskienės.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“233″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] 

Šventė Zibaluose

Gruodžio 21 d. Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo mėgėjų teatras vaidino spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“ Širvintų ATŽALYNO progimnazijos Zibalų skyriuje

Kiaukliuose atsigręžta į praeitį, prisimintos seniūnijos dvarų istorijos

Šeštadienio vakarą į Kiauklių kultūros namus atvykusius svečius prie durų pasitiko Ponas (Virginas Pajaujis) su Ponia (Vaida Dilienė), siūlantys paskanauti poniškų pyragaičių. Scenovaizdis priminė dvaro aplinką: masyvios kolonos, krėslai, daug žvakidžių ir žvakių. Priešais sceną išdėlioti dvariškių naudoti daiktai, seni leidiniai, aplinkui besisukinėjantys ,,smetoniškų“ laikų rūbais pasipuošę ponai ir ponios kūrė XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos vaizdą. Kiaukliuose vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena „Tylus gyvenimas šimtmečių pakelėje“. Renginio sumanytojai nukėlė į praeitį, pažvelgė į Zibalų seniūnijos teritorijoje esančių 5 dvarų istoriją.

Kai Ponas (Gediminas Makauskas) perskaitė 10 „parėdymų“ (dvariško elgesio taisyklių), prasidėjo teatralizuotas koncertas. Artistiškumo nestokojančios kambarinės susitiko teatralizuotoje Šešuolėlių I dvaro rūmų menėje. Susitikusios kambarinės iš Šešuolėlių I dvaro (Asta Amankavičienė), Staškūniškio dvaro (Svetlana Stankevičienė), Gaidelių dvaro (Audronė Naraškevičienė), Šešuolėlių II dvaro (Irma Novikienė), Levaniškio dvaro (Dalia Bulonienė) pasidalijo įspūdžiais bei pikantiškomis detalėmis apie dvarininkus, priminė dvarų istorinę praeitį.

Menamo dvaro menėje koncertavo poniškais ir neponiškais rūbais pasipuošę ponai, ponios, ponaičiai ir panelės: Kiauklių filialo moterų vokalinis ansamblis ,,Vilkesa“ (vadovė Audronė Burakovienė), Zibalų pagrindinės mokyklos dainininkai Nikolė Vaitkūnaitė ir Ugnius Navalinskas (vadovė Jurgita Stankevičienė), mokytojos Regina Janickienė ir Jūratė Aniukštienė (vadovė Jūratė Aniukštienė), Anciūnų kaimo kapela (vadovas Gediminas Makauskas), ponišką valsą šoko Raminta Maslinskienė ir Virginas Pajaujis, kambarinių šokiu nustebino Svetlana Stankevičienė, Audronė Naraškevičienė, Irma Novikienė, Asta Amankavičienė (vadovė Raminta Maslinskienė). Koncertas baigtas padėkos daina saviveiklininkams, kur solo partiją atliko Dovydas Naraškevičius.

Po koncerto netilo aplodismentai. Scenos entuziastams iš Anciūnų, Kiauklių ir Zibalų plojimų negailėjo koncerto pažiūrėti susirinkę žiūrovai. Šventėje netrūko sveikinimų, linkėjimų, muzikos, šokių, padėkų, šypsenų ir gėlių.

Vien teatralizuotu koncertu šventė nesibaigė. Dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti Šešuolėlių I dvaro eksponatus, bibliotekininkės Vidmantės Meškienės parengtą Zibalų seniūnijos dvarų parodą, Zibalų pagrindinės mokyklos mokinių darbų (vadovė Sigita Kaminskienė) parodą, pasigrožėti Vidos ir Česlovo Kanapienių senovinių lempų kolekcija.

Romas Zibalas

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“175″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]