Širvintos

Rugsėjo 22 d., prisimenant Lietuvoje gyvenusių žydų tragediją, minėjome 80-ąsias Holokausto pradžios metines

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Daumantas Levas Todesas papasakojo apie žydų tragediją ir priminė, kad privalome išsaugoti žydų istorijos Lietuvoje atminimą ir įteikė švietimo bendruomenei Grigorijaus Šuro ir Mašos Rolnikaitės dokumentines apysakas.
Merės pavaduotoja Janina Pažusienė dėkojo svečiui už įteiktas knygas ir dalyvavimą renginyje, sakydama, kad Holokaustas buvo didelė ne tik žydų, bet ir visų mūsų tragedija, kurios metu Lietuva neteko fenomenalaus intelektualinio, kultūrinio, politinio ir ekonominio potencialo.

Po minėjimo koncertavo muzikos pasaulio žvaigždė – Martynas Levickis. Akordeonininkas atliko programą SOLO.
Renginį vedė Evelina Greiciūnaitė.
Renginį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė

Rugsėjo 15 d. visuomenei pristatytas projektas – Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybė – „Rasos šventė Kernavėje“.  Įvyko dokumentinio filmo „Rasos šventė Kernavėje“ peržiūra.

Šiame filme atskleistas Rasos šventės sakralumas, papročiai, apeigos, folkloras ir pasilinksminimo elementai. Pristatyme dalyvavo ir mintimis apie šventę dalinosi: Rasos šventės Kernavėje pradininkas, tautotyrininkas, Lietuvos „Žygeivių“ kraštotyros sąjūdžio įkūrėjas Rimas Matulis, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis ir dokumentinio filmo prodiuseris Saulius Basijokas.
Apie teikiamų Lietuvos kultūros tarybai projektų svarbumą ir perspektyvas kalbėjo Vilniaus apskrities Tolygios kultūrinės raidos tarybos pirmininkė Regina Mikštaitė-Čičiurkienė,
Renginio metu skambėjo Rasos šventės tradicinės sutartinės, kurias atliko Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“ (vadovė Kristina Stankevičienė). Renginį vedė projekto vadovė Laimutė Bikulčienė.
Mindaugo Datenio nuotraukos

„Kiekvienas žmogus nešioja savy kūrybos grūdą, tačiau ne kiekvienas iš jo užauginą nuostabų sielos sodą“

Rugsėjo 3 d. Širvintų kultūros centro parodų salėje atidaryta Širvintų rajono tautodailininkų ir liaudies menininkų darbų paroda. Vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės darbus pristatė: Joana Zinkevičienė, Vida Kriaučiūnaitė, Aldona Ragelskienė, Nijolė Didžiokienė, Elvyra Visockienė, Albina Vaivadienė, Aldona Vasiukevičienė, Tamara Zažeckienė, Juozas Binkis, Aldona Petkevičiūtė, Oksana Graužinienė, Julijanas Gridziuška, Agnė Gatelytė-Grybauskienė, Neringa Lesienė, Monika Karalienė, Povilas Malinauskas, Valerija Danienė ir Dalia Taparauskienė. Parodos dalyviams įteikti Širvintų kultūros centro padėkos raštai. Atidarymo metu koncertavo Širvintų kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ (vadovė Stasė Pivoriūnienė).

Paroda veiks iki 2021 m. spalio 4 d.

Širvintų kultūros centro vokalinė-instrumentinė grupė „Šiba“

Širvintų kultūros centro vokalinė-instrumentinė grupė „Šiba“ (vadovai Arman Isojan ir Klaudijus Štuopinis) dalyvavo Pajiešmenių dvaro kiemelyje vykusiame jaunimo muzikos ir dailės vakare „Kyla gandrai“
Nuotraukos Arvydo Gudo