Anciūnų mėgėjų teatras – apžiūros „Atspindžiai“ laureatas

Sveikiname Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo mėgėjų teatrą ir režisierių Gediminą Makauską! XXIV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje ,,Atspindžiai“ Kupiškyje režisieriui įteiktas laureato diplomas už spektaklį „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“ (įvertinimas 95 balai).

Pasirodymus vertino komisija. Apžiūros komisijos pirmininkė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Teatro katedros vedėja doc. dr. Danutė Vaigauskaitė, narės: Klaipėdos fakulteto Teatro katedros vaidybos dėstytoja Justina Jukonytė ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro Teatro poskyrio vadovė, „Atspindžių“ koordinatorė Irena Maciulevičienė.
Vertinimas – labai gerai (100–85 balai), gerai (84–70 balų), patenkinamai (69–50 balų)