Širvintų seniūnijos kultūros diena Družuose

Družuose sugrįžta į mokyklinius metus

Gerokai atjaunėjusi Širvintų kultūros centro Družų filialo scena vasario 8-osios popietę priminė senos mokyklos klasę. Scenografijos meistrės Janina Jankauskienė ir Ramunė Savickienė pasirūpino ir mokykliniais suolais, ir lenta, ir senu Barzdžių mokyklos dienynu, ir netgi 1972 metais trečiokams išleistu vadovėliu „Gimtasis žodis“. Pasirodo, tokį unikalų leidinį išsaugojo rajono gyventoja Nijolė Markevičienė. Sukurta jauki scenografija ir nuotraukų paroda, parengta Dalios Taparauskienės ir Janinos Jankauskienės, nuteikė žiūrovą smagiai popietei ir prisiminimams apie mokykloje prabėgusius metus.

Jautrus Širvintų seniūnijos kultūros dienos teatralizuotas koncertas „Po balta obels šaka“ neapsiėjo be muzikos, dainų, gražių žodžių, prisiminimų apie seniūnijoje buvusias Barzdžių, Motiejūnų, Kielių, Družų pradines mokyklas. Prisiminimais dalijosi ir įdomių istorinių faktų pateikė Loreta Miliukienė, Dalia Taparauskienė, Ovidijus Visockas ir Marytė Ermanienė. Scenarijaus autorės Janina Jankauskienė ir Ramunė Savickienė įdėjo labai daug darbo, kad viskas, ką turėtų pamatyti, išgirsti ir pajusti žiūrovas, būtų susiję su mokykla. Smagu, kad taip išradingai Družuose paminėti Mokyklų bendruomenėms skirti metai. Renginį vedė Janina Jankauskienė, Ramunė Savickienė ir Kornelija Smailytė.

Beveik pusantros valandos trukusiame koncerte ypač jautriai nuskambėjo dainos apie mokyklą, paskutinį skambutį, pirmąją meilę prie baltos obels. Družuose kanklėmis grojo Aušrinė Ulinskaitė, smuikavo Ugnė Savickaitė, gitaromis ir lūpine armonikėle smagias melodijas vedžiojo Sigitas Gelažauskas, Ugnė Savickaitė ir Jonas Sakalas. Audringų plojimų sulaukė Družų filialo moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Audronė Burakovienė) ir Avižonių kaimo kapela (vadovė Ramunė Savickienė).

Salėje skambėjusi daina „Pasodink prie namų ąžuoliuką“ žiūrovą tiesiog raginte ragino prisiminti tai, kur buvo gražiausi gyvenimo metai. Kai Avižonių kaimo kapela užgrojo „Juozo polką“, atsistoję plojo visi žiūrovai. Kai programa smagi, tai ir žiūrovams gera. Susižavėjusi publika atlikėjus dosniai apdovanojo aplodismentais.

Širvintų seniūnijos saviveiklininkų koncertas palydėtas teigiamais vertinimo komisijos žodžiais ir audringais plojimais, visiems saviveiklininkams padėkas ir tortą už turiningą meninę programą įteikė Širvintų seniūnijos seniūnė Rima Jasevičienė, kolektyvų vadovams Savivaldybės dovaną įteikė vicemerė Janina Pažusienė. Seniūnei Rimai Jasevičienei dėkojo seniūnaitės Viktorija Šuškienė ir Janina Šidlauskienė, Družų filialo vadovė Janina Jankauskienė padėkos žodžius tarė visiems saviveiklinio meno entuziastams, gausiai susirinkusiems žiūrovams iš seniūnijos kaimų, Ritai Cicėnienei, Reginai Smailienei ir kitiems. Pasibaigus koncertui, neskubėta skirstytis, apžiūrėta paroda, ieškota pažįstamų veidų, dalytasi įspūdžiais.

Sėk­min­gai star­ta­vusios Seniūnijų kultūros dienos Alionyse ir Družuose scenos entuziastų pasirodymų ir žiūrovų plojimų šios savaitės pabaigoje lauks Lapelėse, Šiauliuose ir Musninkuose.

Romas Zibalas