Graži žydų bendruomenės „Vilnius – Lietuvos Jeruzalė“ dovana Širvintoms – Libos Mednikienės bareljefas

Jį atidengsime gegužės 19 d.15 val. Nors karantino sąlygos švelnėja, prašome renginyje laikytis saugumo reikalavimų!