Gruodžio 21 d. jaukioje Advento popietėje dalyvavo svečiai: gerbiamas kunigas Ričardas Doveika, šiuo metu – Pilaitės Šv. Juozapo parapijos klebonas ir žinoma žurnalistė Laima Lavaste. Už susitikimą – gražią šventinę dovaną – nuoširdžiai padėkojo merė Živilė Pinskuvienė