Anciūnų filialo mėgėjų teatras (III kategorija)

Vadovas  Gediminas Makauskas
Tel. Nr. 8 698 05 672
Didžioji g. 46, Anciūnų k., LT-19100, Širvintų r.

Sertifikatas

Anciūnų filialo mėgėjų teatre dalyvauja 10 – 12 vaidybinio žanro mėgėjų. 2005 metais buvo suvaidinta A. Kazakevičienės pjesė ,,Kaip velnias akmenį nešė” ir scena iš B. Dauguviečio komedijos ,,Žaldokynė“, 2007 metais scena iš R. Keturakio komedijos ,,Amerika pirtyje”, 2009 metais L. Didžiulienės – Žmonos pjesė ,,Paskubėjo”, 2011 metais suvaidintos dvi Kazimiero Čiplio – Vijūno komedijos ,,Bobutės susipyko” ir ,,Užkurio šventė”, 2012 metais Andriaus Skripkos komedija ,,Prašvilpta laimė”, 2013 metais – Juozas Grušas ,,Tikra komedija”, 2016 metais – Balio Sruogos komedija ,,Pagunda”. Pasirodėme Širvintų kultūros centro Anciūnų, Gelvonų, Čiobiškio filialuose, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus ir Zibalų pagrindinėse mokyklose, 2016 metais dalyvavome tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje ,,Prie dvaro” Taujėnų dvare, Ukmergės rajonas, 2017 metais mėgėjų teatrų festivalyje ,,Tiltai – 2017 Paįstrio kultūros centre, Panevėžio rajonas.

2018 m. Anciūnų mėgėjų dramos kolektyvas vaikams pastatė vaidinimus ,,Pūkuotuko pasaulis“ pagal A. A. Milno kūrybą ir ,,Trys paršiukai“ pagal anglų liaudies pasaką. Lietuvos šimtmečio proga pastatytas spektaklis ,,Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“ pagal Širvintų rajono Zibalų seniūnijos tremtinių pasakojimus, kuris buvo parodytas XXlV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje ,,Atspindžiai“ Ignalinos kultūros ir sporto centre – laureato diplomas.

Kolektyvas dalyvavo: 

  • 2019 m. vasario 9 d. vaidino spektaklį Ukmergės filialo įkūrimo 30 – mečio minėjime.
  • 2019 m. kovo 23 d.dalyvavo nominacijų šventėje „Tegyvuoja teatras“ Varėnos kultūros centre, kur kolektyvui įteikta nominacija „Ryškiausias sezono debiutas“.
  • 2019 m. vaidino „Šeimų teatro festivalyje 2019“ Vilniaus Lukiškių aikštėje.
  • 2019 m. rugpjūčio mėn. Gedulo ir vilties dienos minėjime suvaidino spektaklį „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“ Širvintų kultūros centre.