Anciūnų filialo mėgėjų teatras

Vadovas  Gediminas Makauskas
Telefonas 8 698 05672

Anciūnų filialo mėgėjų teatre dalyvauja 10 – 12 vaidybinio žanro mėgėjų. 2005 metais buvo suvaidinta A. Kazakevičienės pjesė ,,Kaip velnias akmenį nešė” ir scena iš B. Dauguviečio komedijos ,,Žaldokynė“, 2007 metais scena iš R. Keturakio komedijos ,,Amerika pirtyje”, 2009 metais L. Didžiulienės – Žmonos pjesė ,,Paskubėjo”, 2011 metais suvaidintos dvi Kazimiero Čiplio – Vijūno komedijos ,,Bobutės susipyko” ir ,,Užkurio šventė”, 2012 metais Andriaus Skripkos komedija ,,Prašvilpta laimė”, 2013 metais – Juozas Grušas ,,Tikra komedija”, 2016 metais – Balio Sruogos komedija ,,Pagunda”. Pasirodėme Širvintų kultūros centro Anciūnų, Gelvonų, Čiobiškio filialuose, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus ir Zibalų pagrindinėse mokyklose, 2016 metais dalyvavome tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje ,,Prie dvaro” Taujėnų dvare, Ukmergės rajonas, 2017 metais mėgėjų teatrų festivalyje ,,Tiltai – 2017 Paįstrio kultūros centre, Panevėžio rajonas.