Korupcijos prevencija

  • Korupcijos prevencijos programa

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos 2017 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

Korupcijos prevencijos programos 2019 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

2020-2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

2020 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimas

 

  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė  

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2017 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2018 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2019 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

  • Korupcijos prevencijos vykdymas

2018 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre

2019 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre

2020 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre

  • Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre atlikta nebuvo, nes įstaigos veiklos sritis, vadovaujantis šiame straipsnyje pateiktais kriterijais, nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

  • Informacijos apie asmenį surinkimas

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant asmenį privalo STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.

2018 m. Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

2018 m. Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

2021 m. Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „dėl pareigybių sarašo patvirtinimo“

KC įsakymas dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo

Elektroninių deklaracijų paieška

  • Atsakingi už korupcijos prevencija

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Korupcijos prevencijos vykdymą atsakinga Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
(2017-04-25 įsakymas Nr. V-32)

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Igno Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos, 14 kabinetas.

Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
tel. 8 678 04 238, el. paštas  sirvintukc@gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė
tel. 8 698 05 861, el. paštas sirvintukc@gmail.com

  • Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Lietuvos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymas

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2017 m.

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2019 m.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Rekomendacijos Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms dėl korupcijos apraiškų mažinimo

Priedas_V-95_Informacijos susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis priėmimo ir asmenų tvarkos aprašas

 PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Taip pat dėl korupcijos atvejų galite kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos narius: https://www.sirvintos.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcijos-komisijos-veikla/antikorupcijos-komisija/2849

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.