Laisvos darbo vietos

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigybės pastoviosios dalies koeficientas – 6.28.

Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę iki 2020 m. spalio 30 d. turi pateikti dokumentus elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Nuoroda: http://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;671110.html

 Telefono numeris pasiteiravimui 8 678 04238.

Atrankos (konkurso) būdas testas žodžiu.


Jeigu norėtumėte prisijungti prie mūsų komandos, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašom siųsti sirvintukc@gmail.com

Jūsų duomenis išsaugosime ir atsiradus laisvai darbo vietai informuosime atrinktus kandidatus.