Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Pareigos:
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas:
Alionių filialo vedėjas (-a)

Darbo vieta:
Miško g. 8, Alionių k., Širvintų r.

Darbo laikas:
8 val. per dieną, 40 val./sav.

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba koleginį menų, humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
Ne mažesnė kaip 1 metų darbo kultūros srityje patirtis;
Gebėti organizuoti renginius, kurti jų scenarijus;
Mokėti kurti, vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas (projektus);
Gebėti sklandžiai, taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, ryšių ir kitomis technikos priemonėmis;
Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

Organizuoti, vadovauti ir koordinuoti visai filialo veiklai;
Sudaryti ir vykdyti filialo kultūrinio, finansinio ir ūkinio darbo planus bei veiklos programas, ataskaitas;
Organizuoti ir koordinuoti šventes, vakarones, diskotekas, susitikimus su žymiais žmonėmis, valstybinių švenčių minėjimus ir kt., rengti parodas, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir tradicijas;
Rūpintis inicijuojamų, organizuojamų kultūrinių renginių viešinimu, jų reklama ir reprezentacija prieš renginius ir jiems įvykus, ieškoti renginių rėmėjų;
Rengti ir vykdyti kultūrinius projektus, teikti jų ataskaitas;
Prisidėti prie filialo mėgėjų meno kolektyvų veiklos vystymo;
Bendradarbiauti su vietos bendruomene, rajono įstaigomis, organizacijomis, įmonėmis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas.

Dokumentai priimami iki rugsėjo 30 d. imtinai el. p. sirvintukc@gmail.com arba gali būti pristatyti asmeniškai, adresu Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos.

Konkurso organizavimas: konkursas įstaigoje (atrinktų kandidatų pokalbis).

Kontaktinis asmuo/informacija telefonu 8 678 04238, el. p. sirvintukc@gmail.com