Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Pareigos:
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas:
Kultūrinių renginių organizatorius

Darbo vieta:
Igno Šeiniaus 4, Širvintos

Darbo laikas:
40 val./sav.

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba koleginį menų, humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
Gebėti organizuoti renginius, vykdyti projektinę veiklą;
Gebėti sklandžiai, taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, ryšių ir kitomis technikos priemonėmis;
Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

Organizuoti ir koordinuoti Kultūros centro renginius;
Vesti Kultūros centro renginius;
Rengti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos programas (projektus), rašyti scenarijus;
Ieškoti, derinti sąlygas ir sudaryti sutartis perkant kultūrines ir kitas paslaugas;
Analizuoti ir tirti miesto ir rajono gyventojų kultūrinius poreikius;
Ieškoti kultūrinių renginių rėmėjų, vystyti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius;
Palaikyti ir vystyti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis, vietos bendruomenėmis, organizacijomis, įmonėmis;
Domėtis darbo naujovėmis, taikyti jas darbe, kaupti metodinę medžiagą, kultūrinių renginių aprašymus, nuotraukas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami iki gegužės 27 d. imtinai el. p. sirvintukc@gmail.com arba gali būti pristatyti asmeniškai, adresu Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos (administracinės veiklos organizatorei).

Konkurso organizavimas: konkursas įstaigoje (atrinktų kandidatų pokalbis).

Kontaktinis asmuo/informacija telefonu 8 678 04 238.