Rekomenduojamas įrašas

Importinis jaunikis

Žanras: Komedija
Sukurta: Lietuva
Cenzas: N-13. 7-12 m. vaikams būtina suaugusiojo palyda

Gražuolė Kotryna (Gabrielė Martirosian) grįžta į gimtuosius namus ruoštis vestuvėms ir supažindinti tėvų su savo išrinktuoju prancūzu Fransua (Filipe Gabrielis). Tačiau konservatyvių pažiūrų merginos tėvas, vietinio daržovių verslo savininkas Cibulskis (Mindaugas Capas), išsiuntęs dukrą į mokslus Prancūzijoje tikrai nesitikėjo, kad jos išrinktasis širdies chirurgas – visai ne Europos karališkosios giminės aristokratas, o egzotiškos išvaizdos ir karšto kraujo jaunuolis. Santūriam lietuviui nesuprantamos nei Fransua per kraštus trykštančios emocijos, nei jo būdas, nei šukuosena – žentą jis įsivaizdavo visai ne taip!

Šoko ištiktas tėvas įvairiais būdais stengiasi atkalbėti dukrą nuo lemtingojo „taip“, o vestuvių dienai nenumaldomai artėjant, daugėja ir įvairiausių nesusipratimų bei keistų sutapimų.

Juokingų situacijų kupina režisieriaus Simono Aškelavičiaus komedija apie ne visai tipinę mūsų kraštuose situaciją lietuviškus kino ekranus pasieks 2020 metų žiemą. Juostoje taip pat filmuojasi Vitalija Mockevičiūtė, Inga Norkutė, Vaidotas Martinaitis, Agnė Šataitė, Rafailas Karpis, Sonata Visockaitė, Ainis Storpirštis ir kiti žinomi aktoriai.

Filmo prodiuseriai – Žilvinas Naujokas („Tadas Blinda. Pradžia“, „Tarp pilkų debesų“), Ričardas Marcinkus („Pakeliui“, „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“) ir vienas didžiausių filmų platintojų Baltijos šalyse – UAB „ACME Film“.

Filmas lieutuvių kalba, be subtitrų.
Anonsas:

Rekomenduojamas įrašas

Informuojame

Kultūros centre vykstančių renginių metu gali būti filmuojama ar fotografuojama. Dalyvaudami renginyje Jūs sutinkate, kad galite būti nufilmuoti ar nufotografuoti. Jeigu nesutinkate būti filmuojamas ar fotografuojamas – praneškite apie savo nesutikimą filmuojančiam ar fotografuojančiam asmeniui.  

Tautodailininkų darbų parodos atidarymas

Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų primityviosios tapybos plenero „Aukštaitijos kalneliai“ parodos atidarymas

Kovo 4 d. Širvintų kultūros centre atidaryta Vilniaus krašto tautodailininkų ir meno kūrėjų primityviosios tapybos plenero „Aukštaitijos kalneliai“, vykusio Ignalinoje 2019 metų rugpjūčio mėnesį, paroda. Parodoje savo darbus eksponuoja Širvintų tautodailininkės – Aldona Vasiukevičienė ir Joana Zinkevičienė, svečiai: Raimonda Bolienė iš Druskininkų, Angelė Dikmonienė ir Regina Eidžiulienė iš Utenos, Janina Gotovskaja ir Inga Ponomarenko bei Vera Smirnova iš Ignalinos, Stasė Mardosienė, Danguolė Martinaitienė, Eugenija Martinaitytė ir Olita Škikūnienė iš Vilniaus.
Sveikiname Širvintų rajono liaudies meno draugijos pirmininkę Aldoną Ragelskienę, kuriai parodos atidaryme įteiktas tautodailininko pažymėjimas.

Kūrėjų darbais džiaugėsi Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų draugijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, tautodailininkė-meno kūrėja, daktarė Eugenija Martinaitytė. Širvintų kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė sveikino parodos dalyves, perdavė rajono merės Živilės Pinskuvienės linkėjimus, įteikė Savivaldybės dovanas.

Jaunimo grupė šalies Talentų ringe

Kernavės seniūnijos kultūros diena

Kernavėje prisimintos laumės, jų pirštai ir kerai

Erdvioje Kernavės archeologinės vietovės muziejaus salėje vasario 28-osios vakarą vyko Kernavės seniūnijos kultūros diena. Ta proga surengtas teatralizuotas koncertas-spektaklis „Laumės pirštai“. Jį režisavo Kristina Stankevičienė, o vedė Povilas Velikis. Kernavės seniūnijos kultūros dienos programa parengta remiantis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyno archyvine medžiaga.

Energinga muzikologė Kristina Stankevičienė, į ansamblį sukvietusi moksleivius, studentus bei įvairių profesijų saviveiklininkus, folkloro ansamblio „Medgrinda“ parengta programa džiugino žiūrovus sutartinėmis, šokiais, dainomis, pasakojimais, legendomis, sakmėmis apie laumes, kurios prieš daugelį metų gyveno Kernavės apylinkėse.

Žiūrovams buvo parodyta istorija apie nelaimingą laumės ir žemės sūnaus meilę, kurią sudaužė Perkūnas, žavėjo pasakojimas apie Laumės juostą-vaivorykštę, laumių iš karvių išmelžtą pieną, nustebino istorija apie laumę su „čeverykais“, įdomiai nuskambėjo istorija apie vyrus, kuriuos nualsino laumės. Žiūrovas, stebėdamas veiksmą scenoje, turėjo galimybę praturtinti žinias apie mitologines būtybes, plačiau sužinoti apie laumių užkerėjimus ir burtus, Sekminių bei Joninių papročius ir tradicijas, pasiklausyti liaudies dainų, pasigrožėti šokiais. Koncerte-spektaklyje susikirto fantastika ir realybė, žmonių bei laumių pasaulio nuotykiai.

Daugiau nei valandą trukusiame koncerte atlikėjai scenoje sujungė muziką, choreografiją, vokalą, projekciją ir netgi demonstravo šešėlių teatrą su šiurpiomis istorijomis apie laumių gyvenimą. Būtina pagirti programos režisierę Kristiną Stankevičienę už šešėlių teatro pagalba ypač vykusiai atskleistus laumių – pagrindinių spektaklio veikėjų – poelgius, nuveiktus gerus ir blogus darbus, prikištus pirštus, patirtus praeities išgyvenimus.

Kultūros dienos koncerto autorė ir režisierė Kristina Stankevičienė parengė per dešimtį koncertinių numerių. Ypač džiugino profesionaliai suvaidintos mizanscenos, kurios į vientisą programą buvo jungiamos vis kitokiais būdais, nesikartojo ir žavėjo žiūrovą novatoriškumu. Video ir foto projekcijomis rūpinosi Giedrius Grigonis, Kristina Stankevičienė ir Paulius Kiškiūnas, scenografija – Kristina Stankevičienė bei Alina ir Valdas Jastremskai.

Po koncerto buvo padėkota „Medgrindos“ (ansamblio vadovė Kristina Stankevičienė) dainininkams ir muzikantams. Nuoširdžiausius žodžius išsakė rajono vicemerė Janina Pažusienė, vertinimo komisija, seniūnė Birutė Jankauskienė ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius dr. Ramojus Kraujelis.

Penktadienio vakarą Kernavėje netrūko šypsenų, padėkų, dovanų ir gėlių. Penkis savaitgalius vykęs Širvintų rajono seniūnijų kultūros dienų maratonas, pradėtas Alionyse, vasario 28 dieną baigtas Kernavėje.

Romas Zibalas

Nuotraukos Viliaus Kasparo Kasparavičiaus