Šiuolaikinių šokių grupė „So“

Vadovė Odeta Žinienė
Tel.  8 698 05 697
El. paštas odetaz@yahoo.com
Igno Šeiniaus g. 4, Lt – 19121,  Širvintos

Šiuolaikinių šokių grupė „So“ susibūrė 1999 metais. Tuo laiku visos šokėjos buvo 5-7 metų. Šokių grupė dalyvaudavo įvairiuose Širvintų kultūros centro renginiuose. Šokėjoms augant, didėjo atliekamų šokių repertuaras, ilgėjo repeticijų laikas ir daugėjo įvairių renginių, kuriuose dalyvavo šokių grupė „So“. Kiekvienais metais šokių grupė dalyvauja tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimo koncertuose, šoka Širvintų kultūros centro, Lauryno Stuokos– Gucevičiaus gimnazijos ir Atžalyno pagrindinės mokyklos renginiuose, taip pat visada noriai šoka Sporto mokyklos renginiuose. Nuo 2002 metų Širvintų kultūros centras organizuoja respublikinį šiuolaikinių šokių festivalį  „Pasisemkime energijos“, kuriame visada dalyvauja šokių grupė „So“. Nuo 2004 metų šokių grupė „So“ dalyvauja  tarptautiniame Visagino šiuolaikinių šokių festivalyje „Gervė“. 2005 metais grupė dalyvavo respublikinėje šiuolaikinių šokių šventėje NON STOP Jonavoje, taip pat laimėjo pirmąją vietą šiuolaikinių šokių konkurse „Pinavijos žiedai 2005“ Vilniuje. 2006 metais dalyvavo AVON solidarumo maratone prieš krūties vėžį, Širvintų „Jaunimo savaitės“ renginiuose. 2007 metais užėmė trečiąją vietą respublikiniame  šiuolaikinių šokių festivalyje – konkurse „Pasisemkime energijos“ Širvintose. 2008 metais dalyvavo tarptautiniame šiuolaikinių šokių festivalyje Jurbarke, šoko šiuolaikinių šokių festivalyje „Pasisemkime energijos“ Širvintose ir Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalyje „Rytų Lietuvos žiedas 2008“ Vilniuje. Taip pat šokių grupė „So“ mėgsta gerai leisti laisvalaikį, kartu švenčia gimtadienius, 2004 metais lankėsi Rygoje, 2006 buvo seminare „Nike dance convention“, 2008 seminare „Vichy aerobic convention“.

Šiuo metu kolektyvą sudaro trys grupės : 7–9 metų, 10–14 metų ir 15–18 metų.

2009 metais kolektyvas dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių festivalyje – konkurse „Saulė – 2009“ Šiauliuose, respublikiniame šiuolaikinių šokių festivalyje – konkurse „Pasisemkime energijos 2009“ Širvintose (laimėjo II ir III vietas). Kolektyvas šoko muzikiniame spektaklyje „Spragtukas arba spąstai ligoms“. Spektaklis tapo respublikinės vaikų teatrų šventės „Šimtakojis 2009“ diplomantas.

2013 metais šiuolaikinio šokio grupė atnaujino savo veiklą, susirinko tos pačios šokėjos. Taip pat grupę papildė nauji kolektyvo nariai, susidarė dvi grupės. Nuo 2015 metų surinkta dar viena 3–4 metų mažylių grupė. Šokėjai dalyvauja kultūros centro ir jo filialo renginiuose, bendradarbiauja su darželiais, mokyklomis, švietimo centru.

2016 metais kolektyvas dalyvavo Užgavėnių šventėje, vasario 16 minėjime, vaikų gynimo dienos koncerte, miesto šventėje. Kiekvienas metais kolektyvas  bendradarbiauja su Širvintų  švietimo centru ir pasirodo „Sėkmės paukštė“ renginyje. Jau keletą metų šiame renginyje kolektyvas šokius atlieka skambant gyvai muzikai. Kolektyvas kiekvienais metais pasipildo naujais nariais.

2017 metais dalyvavome Širvintų ledo aikštelės ir lėlių teatrų festivalio „Vėjų arkliukas“ atidarymuose, Vasario 16 dienos minėjime, Širvintų švietimo centro renginyje „Sėkmės paukštė“,  vaikų gynimo dienos koncerte, eglutės įžiebimo šventėje, šoko ir vaidino kalėdiniame spektaklyje „Mažasis princas“.

Vyresnės merginos šoko rajoninėse krepšinio varžybose, kraštiečių šventėje Kiaukliuose demonstravo mezginius. Rugsėjo 1 dieną kolektyvas dalyvavo beždžioniukų diskotekoje, o rugsėjo 15 dieną tautinius šokius šoko akcijoje „Visa Lietuva šoka“.

2018 metus šokėjos pradėjo Užgavėnėmis, koncertavo parapijos globos namuose. Gegužės mėnesį kolektyvas šoko L. Stuokos  – Gucevičiaus gimnazijos dienoje,  ruošė koncertą mamos dienai. Dalyvavo švietimo centro renginyje „Sėkmės paukštė“ – kuriame pasirodė kartu su dainininkėmis. Miesto šventėje kolektyvas su vadove vedė  mankštą šeimai, taip pat su „Yamaha“ mokyklos Širvintų skyriaus mokiniais dalyvavo muzikinėje pasakoje „Vabalų miestas“. Rudenį kolektyvas repetavo, rengė naują šokių repertuarą, ruošė muzikinį spektaklį „Ilgo plauko istorija“, dalyvavo eglutės įžiebimo šventėse Širvintose ir Jauniūnuose. 2018 metų pabaigoje šokėjai dalyvavo eglės įžiebimo šventėje ir kalėdiniame spektaklyje vaikams.