Šiuolaikinių šokių grupė „So“

Vadovė Odeta Žinienė
Tel. Nr. 8 618 21 153
El. paštas odetaz@yahoo.com
Igno Šeiniaus g. 4, Lt – 19121,  Širvintos

Šiuolaikinių šokių grupė „So“ susibūrė 1999 metais ir gyvuoja iki šių dienų. Šiuo metu kolektyvas turi tris šokėjų grupes: mažųjų mergaičių amžiaus grupė nuo 7–9 metų, mergaičių grupė nuo 10–14 metų ir 15–18 metų merginos.
Kolektyvas šoka ne tik šiuolaikinius šokius, savo repertuarą paįvairina stilizuotais liaudiškais, pramoginiais ir charakteriniais šokiais.
Šokių grupė „So“ kiekvienais metais kviečia prisijungti naujus narius. Kolektyvas dalyvauja miesto šventėse, įvairiuose renginiuose rajone ir Lietuvoje.

Kolektyvas dalyvavo:

  • 2009 metais dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių festivalyje – konkurse „Saulė – 2009“ Šiauliuose, respublikiniame šiuolaikinių šokių festivalyje – konkurse „Pasisemkime energijos 2009“ Širvintose (laimėjo II ir III vietas). Kolektyvas šoko muzikiniame spektaklyje „Spragtukas arba spąstai ligoms“. Spektaklis tapo respublikinės vaikų teatrų šventės „Šimtakojis 2009“ diplomantas.
  • 2016 metais dalyvavo Užgavėnių šventėje, Vasario 16 minėjime, Vaikų gynimo dienos koncerte, Širvintų miesto šventėje. 2016 metais dalyvavo „Sėkmės paukštė“ renginyje.
  • 2017 metais dalyvavo Širvintų ledo aikštelės ir lėlių teatrų festivalio „Vėjų arkliukas“ atidarymuose, Vasario 16 dienos minėjime, Širvintų švietimo centro renginyje „Sėkmės paukštė“,  Vaikų gynimo dienos koncerte, eglutės įžiebimo šventėje, šoko ir vaidino kalėdiniame spektaklyje „Mažasis princas“.
  • Vyresnės merginos šoko rajoninėse krepšinio varžybose. Rugsėjo 1 dieną kolektyvas dalyvavo beždžioniukų diskotekoje, o rugsėjo 15 dieną tautinius šokius šoko akcijoje „Visa Lietuva šoka“.
  • 2018 metus šokėjos pradėjo Užgavėnėmis, koncertavo parapijos globos namuose. Gegužės mėnesį kolektyvas šoko L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos dienoje,  ruošė koncertą mamos dienai. Dalyvavo švietimo centro renginyje „Sėkmės paukštė“ – kuriame pasirodė kartu su dainininkėmis. Miesto šventėje kolektyvas su vadove vedė mankštą šeimai. Dalyvavo muzikinėje pasakoje „Vabalų miestas“, pasirodymą atliko kartu su „Yamaha“ mokyklos, Širvintų skyriaus mokiniais. Rudenį kolektyvas repetavo, rengė naują šokių repertuarą, ruošė muzikinį spektaklį „Ilgo plauko istorija“, dalyvavo eglutės įžiebimo šventėse Širvintose ir Jauniūnuose. 2018 metų pabaigoje šokėjai dalyvavo eglės įžiebimo šventėje ir kalėdiniame spektaklyje vaikams.
  • 2019 m. balandžio 4–5 dienomis kolektyvas šoko vaikų ir jaunimo teatrų festivalio atidaryme „Šimtakojis 2019“.
  • 2019 m. šiuolaikinio šokio grupė „So“ dalyvavo „Vaikų ir jaunimo menų festivalyje 2019“ baigiamojo koncerto – vasaros palydėtuvių šventėje, Vievyje.
  • 2019 m. gruodžio 20 d. šoko spektaklyje „Snieguolė ir 7 nykštukai“.