Folkloro ansamblis „Gojus“ (III kategorija)

Vadovė Nijolė Vitkauskaitė
Tel. 8 611 101 44
Igno Šeiniaus g. 4, LT – 19121,  Širvintos

Sertifikatas

Meilė dainai ir šokiui subūrė įvairaus amžiaus žmones į ansamblį 1999 metais. Folkloro ansamblis dainuodamas tautiniuose vakaruose, šeimos šventėse, vakaronėse, miesto šventėse, švęsdami kalendorines šventes puoselėja Širvintų krašto ir Aukštaitijos regiono liaudies dainas, šokius, papročius. Labai smagu, kad kolektyve dalyvauja ne tik brandaus amžiaus sulaukę žmonės, bet ir vaikai. Ansamblis stengiasi dainuoti savo krašto dainas, pritariant kanklėmis ir instrumentinei grupei.

Kiekvienais metais  kolektyvas dalyvauja kaimo kapelų ir folkloro ansamblių suėjime „Suprašė žvirblalis“. 1999 m. ir 2002 m. dalyvavo tradiciniame tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, 2002 m. ansamblis dalyvavo tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Senoji sostinė“, 2004 m. dalyvavo Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“, 2004 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo Juodojo kaspino dienos, Baltijos kelio 15 metų paminėjime. 2004 m. lapkričio 20 d. folkloro ansamblis „Gojus“ paminėjo 5 metų jubiliejų. Jubiliejui kolektyvas paruošė poetinę – etnografinę kompoziciją „Rugelis pareina“. 2005 m. gegužės 25–29 d. d. folkloro ansamblis „Gojus“ dalyvavo minint miesto šventės „Širvintoms 530“ programoje.  2006 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniame respublikiniame  folkloro ansamblių ir liaudies muzikantų šventėje  „Suprašė žvirblalis“  Gelvonuose.  Liepos mėn.   ansamblis dalyvavo III Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas 2006“. Spalio mėn. ansamblis dalyvavo Virvyčių filialo Lapelių folkloro ansamblio „Liepelė“ 15 metų veiklos jubiliejiniame  koncerte. 2007 m. birželio 2–3 d. dalyvavo miesto šventės renginiuose. Birželio 24 d.  ansamblis  dalyvavo respublikinėje Rasos šventės 40 – mečio minėjime Kernavėje. Liepos 6 d. – visuotinės dainų šventės „Būties ratu“ Folkloro dienos „Saulutė rateliu tekėjo“ dalyvis Vilniuje.  Spalio mėn. ansamblis koncertavo kraštiečio foto menininko Jono Lučiūno jubiliejinės parodos atidaryme.

2008 metais dalyvavo tradiciniuose renginiuose: Užgavėnės, Vasario 16–oji, tradicinė rajono folkloro ansamblių ir liaudies muzikantų šventė „Suprašė žvirblalis“. Su programa dalyvavo  Kaziuko mugėje Širvintų pradinėje mokykloje. Lopšelyje–darželyje „Saulutė“ pasirodė su velykine programa „Velykėlė atkeliavo“.

2009 metais ansamblis dalyvavo Užgavėnių ir „Rasos“ šventėse, Vasario 16–osios renginyje.

2010 metų pradžioje ansamblis šventė 10 metų jubiliejų.

2011 metais dalyvavo Sausio 13–osios (20 – mečio) ir Vasario 16–osios paminėjimo koncertuose, Užgavėnėse Širvintų mieste, Rasos šventėje Kernavėje, „Baltica 2011“ festivalyje Širvintose.

2012 metais buvo paminėtos Valstybinės šventės, kolektyvas dalyvavo RASOS šventėje Kernavėje. Spalio mėn. kolektyvas su menine programa dalyvavo rajoninėje derliaus šventėje „Ruduo – vestuvių metas“. Taip pat dalyvavo Respublikinėje folkloro ansamblių, kaimo kapelų, pavienių muzikantų šventėje „Suprašė žvirblalis“.

2013 metais folkloro ansamblis „Gojus“ dalyvavo Vileikiškių folkloro ansamblio „Vingiorykštė“ penkmetyje, Valstybinėse šventėse bei kituose etnografiniuose renginiuose.

2014 metais kolektyvas dalyvavo Respublikinės Dainų šventės Folkloro dienos programoje „Čia mūsų namai“. Liepos 5 d. – Tarptautiniame festivalyje „Baltica 2014“. Rugpjūčio 23 d. – koncertavo Baltijos kelio 25-čio paminėjime ir Rudens šventėje „Čia mūsų namai“.

2015 metais folkloro ansamblis „Gojus“ koncertavo „Miesto šventės 540“ paminėjime, folkloro programoje „Suprašė žvirblalis“, respublikinėje Rasos šventėje Kernavėje. Liepos 6 d. kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę.

2016 metai  liepos 23 dieną folklorinis ansamblis dalyvavo  miesto šventėje, rugpjūčio 14 dieną  dalyvavome Motiejūnų bendruomenės organizuotoje Žolinės šventėje, spalio 2 dieną vykome į Taujėnų kultūros centro filialo senjorų šventę, lapkričio mėnesį dalyvavome Ėriškių kultūros centro „Kupetinės“ kolektyvo 5 metų jubiliejiniame koncerte.

2017 metai  balandžio mėnesį kolektyvas dalyvavo respublikiniame seminare Kernavėje. Birželio mėn. ansamblis dalyvavo XXXII tarptautiniame folkloro festivalyje „Atitaria lamzdžiai“. Folkloro ansamblis „Gojus“  liepos 6 dieną dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Balttica“. Rugpjūčio mėnesį vykome į sambūrį „Nemirštanti tautos gaida“ Baisogaloje. Kolektyvas dalyvavo kultūros centro jubiliejiniame koncerte. Lapkričio mėnesį buvome pakviesti  į Gelvonus, Šv. Andriejaus dienos vakaronę.

2018 metai  kovo mėnesį folkloro  ansamblis „Gojus“ dalyvavo folkloro apžiūroje į respublikinę dainų šventę „Vardan tos…“  Birželio mėnesį kolektyvas dalyvavo XXXIII tarptautiniame folkloro festivalyje „Atitaria lamzdžiai“. Liepos mėnesį kolektyvas dalyvavo Dainų šventės folkloro dienoje. Rugsėjo mėnesį buvome pakviesti į Vaižgantinių sambūrį Malaišių km., Anykščių rajone.

2019 metai  birželio 1 d. Širvintų kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ Kaune.