Folkloro ansamblis „Gojus“ (IV kategorija)

Vadovė Nijolė Vitkauskaitė
Tel. 8 611 101 44
Igno Šeiniaus g. 4, LT – 19121,  Širvintos

   Meilė dainai ir šokiui subūrė įvairaus amžiaus žmones į ansamblį 1999 metais. Folkloro ansamblis dainuodamas tautiniuose vakaruose, šeimos šventėse, vakaronėse, miesto šventėse, švęsdami kalendorines šventes puoselėja Širvintų krašto ir Aukštaitijos regiono liaudies dainas, šokius, papročius. Labai smagu, kad kolektyve dalyvauja ne tik brandaus amžiaus sulaukę žmonės, bet ir vaikai. Ansamblis stengiasi dainuoti savo krašto dainas, pritariant kanklėms ir instrumentinei grupei.

   Kiekvienais metais  kolektyvas dalyvauja kaimo kapelų ir folkloro ansamblių suėjime „Suprašė žvirblalis“ . 1999 m. ir 2002 m. dalyvauta tradiciniame tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, 2002 m. ansamblis dalyvavo tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Senoji sostinė“, 2004 m. dalyvauta Vilniaus apskrities  kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“, 2004 m. rugpjūčio 23 d.  –  Juodojo kaspino dienos – Baltijos kelio – 15 metų paminėjime., 2004 m. lapkričio 20 d. folkloro ansamblis „Gojus“ paminėjo 5 metų jubiliejų.  Jubiliejui kolektyvas paruošė  poetinę – etnografinę kompoziciją „Rugelis pareina“. 2005 m. gegužės 25–29 d. d. folkloro ansamblis „Gojus“ dalyvavo minint miesto šventės „Širvintoms 530“ programoje.  2006 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniame respublikiniame  folkloro ansamblių ir liaudies muzikantų šventėje  „Suprašė žvirblalis“  Gelvonuose.  Liepos mėn.   ansamblis dalyvavo III Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas 2006“.   Spalio mėn.   ansamblis dalyvavo Virvyčių filialo  Lapelių folkloro ansamblio „Liepelė“ 15 metų  veiklos  jubiliejiniame  koncerte. 2007 m.  birželio 2–3 d. dalyvavo Miesto šventės renginiuose. Birželio 24 d.  ansamblis  dalyvavo respublikinėje Rasos šventimo  40 – mečio paminėjimo šventėje Kernavėje.  Liepos 6 d. – visuotinės dainų šventės  „Būties ratu“ Folkloro dienos „Saulutė rateliu tekėjo“ dalyvis Vilniuje.  Spalio mėn. ansamblis   koncertavo  kraštiečio  foto menininko Jono Lučiūno jubiliejinės parodos atidaryme.

   2008 m. dalyvavo  tradiciniuose  renginiuose: Užgavėnės, Vasario 16–oji, tradicinė  rajono folkloro ansamblių ir liaudies muzikantų šventė „Suprašė žvirblalis“. Su programa dalyvavo  Kaziuko mugėje Širvintų pradinėje mokykloje.  Lopšelyje-darželyje „Saulutė“  pasirodė su velykine programa „Velykėlė atkeliavo“.

   2009 m. ansamblis dalyvavo Užgavėnių ir „Rasos“ šventėse, Vasario 16–osios renginyje.

2010 metų pradžioje ansamblis šventė 10 metų jubiliejų.

  2011 m. dalyvavo Sausio 13–osios (20 – mečio) ir Vasario 16–osios paminėjimo koncertuose, Užgavėnėse Širvintų mieste, darželyje „Saulutė“ papuošė Kaziuko dieną, Rasos Kernavėje, „Baltica2011“ festivalyje Širvintose.

   2012 m. buvo paminėtos Valstybinės šventės, kolektyvas dalyvavo RASOS šventėje Kernavėje. Spalio mėn. kolektyvas su menine programa dalyvavo rajoninėje derliaus šventėje „Ruduo – vestuvių metas“. Taip pat dalyvavo Respublikinėje folkloro ansamblių, kaimo kapelų, pavienių muzikantų šventėje „Suprašė žvirblalis“.

   2013 m. folkloro ansamblis „Gojus“ dalyvavo Vileikiškių folkloro ansamblio „Vingiorykštė“ penkmetyje, Valstybinėse šventėse bei kituose etnografiniuose renginiuose.

   2014 m. kolektyvas dalyvavo Respublikinės Dainų šventės Folkloro dienos programoje „Čia mūsų namai“. Liepos 5 d. – Tarptautiniame festivalyje „Baltica 2014“. Rugpjūčio 23 d. – koncertavo Baltijos kelio 25-čio paminėjime ir Rudens šventėje „Čia mūsų namai“.

   2015 m. folkloro ansamblis „Gojus“ koncertavo „Miesto šventės 540“ paminėjime, folkloro programoje „Suprašė žvirblalis“, respublikinėje RASOS šventėje Kernavėje. Liepos 6 d. kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę.