Tremtinių ir politinių kalinių choras (IV kategorija)

Vadovas Jonas Barbaravičius
Tel. 8 614 81 831
Igno Šeiniaus g. 4, Lt – 19121,  Širvintos

Širvintų kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro pirmoji vadovė buvo Irena Vasiliauskienė. 1997 metais su choru pradėjo dirbti Jonas Barbaravičius. Choras dažnai paruošia programas su kuriomis pasirodo rajono renginiuose. Tradicija tapo birželio 14-ąją (Gedulo ir Vilties diena) paminėti Gelvonuose. Kas dvejus metus rengiami respublikiniai šios kategorijos chorų susibūrimai, kuriuose dalyvauja ir mūsų choras. Ankstesniais metais chorai suvažiuodavo į Šiaulius, Uteną. 2003 metais choristai buvo išvykę į Belgiją. 2004 m. vasario 16 d. choras dainavo Lietuvos Respublikos Seime, kur buvo pristatyti Respublikine premija apdovanoti žymiausieji Lietuvos žmonės. Koncertinės programos klausėsi Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, jo pavaduotojas Česlovas Juršėnas, užsienio ambasadoriai, kiti garbūs svečiai, tarp jų ir Popiežiaus Nuncijus, kuriam autentiškas lietuviškų dainų skambėjimas padarė didelį įspūdį. 2008 m. balandžio 5–12 d. vykome į Italiją. Koncertavome Asyžiaus mieste, vyko mūsų bočių ir panašios veiklos šeimininkų susitikimas. Italams labai patiko mūsų atliktos dainos „Aš pasėjau ąžuolą“, „Širvinta“ ir ypač italų liaudies daina „Santa Lucija“, kurią vienu metu dainavome mes lietuviškai, o italai savo kalba. Visi koncertai, gražūs pabendravimai, nepakartojami įspūdžiai mums suteikė puikių emocijų, vilčių naujoms kelionėms. Esame dėkingi respublikinės „Bočių“ draugijos tarybos pirmininkui p. P. Ruzgui už kelionės organizacinių klausimų sprendimą. Choras ruošiasi birželio 22 d. dalyvauti dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, kuri vyks Tauragėje.

2009 m. choras dalyvavo Valstybės dienos paminėjime Kernavėje bei Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.