Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Viesula“ (I kategorija)

Vadovas Ugnius Cikanas
Tel. 8 613 00 522
Igno Šeiniaus g. 4, Lt – 19121,  Širvintos

Sertifikatas

Vyresniojo amžiaus žmonių tautinių šokių grupė „Viesula“  susibūrė 1980 m. Kolektyvas koncertavo Baltarusijoje, Lenkijoje, Norvegijoje. 1995 m., 2000 m., 2005 m.  surengė teatralizuotus jubiliejinius koncertus „Tos kaimo vakaruškos“, „Atdarykit vartelius ir įleiskit svetelius“, skirtus 15, 20 ir 25 metų kolektyvo veiklos sukaktims. 2001 m., 2004 m., 2006 m. – Vilniaus apskrities meno mėgėjų šventės „Vilnijos vainikas“ dalyvė. Respublikinio choreografinių kolektyvų konkurso „Pora už poros“ 2001 m. ir 2005 m. diplomantė. Respublikinio konkursinio sambūrio „Iš aplinkui“ 2003 m., 2004 m., 2006 m. dalyvė, „Mažojo laureato“ diplomantė. 2004 m. „Viesula“ apdovanota „Aukso paukštės“ nominacija. 2006 m. kolektyvas ir jo vadovė Virginija Šimonėlienė tapo Igno Šeiniaus premijos laureatu. Kovo 11 – ąją  kolektyvui buvo įteikta Igno Šeiniaus premija.

Kolektyvas dalyvavo:

 • 2006 m. kovo 11 d. dalyvavo sambūryje „Iš aplinkui“ Klaipėdoje, „Viesula“ apdovanota antrojo laipsnio diplomu.
 • 2007 – ieji metai – tai  XVII- osios Visuotinės dainų šventės „Būties ratu“ metai. Šokių grupė parengė  naują šventės repertuarą ir dalyvavo šventėje „Būties ratu“ Kaune.  Metų pabaigoje dalyvavo Prienų rajono Balbieriškio festivalyje „Ringių ringiai“.
 • 2008 m.  kolektyvas dalyvavo respublikiniame konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“, kuris vyko lapkričio 29 d. Širvintose ir laimėjo pirmąją vietą rajonų kategorijose.
 • 2009 m. kovo mėnesį dalyvavo Latvijos Respublikos Boložų mieste vykusiame šokių festivalyje „Pavasario šokiai“.
 • 2009 m. kolektyvas pasirodė Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“, šokių dienoje „Laiko brydėm“.
 • 2009 m. lapkričio 29 d. Panevėžyje kas keturis metus vykstančiame respublikiniame konkurse „Pora už poros“  „Viesula“ užėmė trečią vietą tarp Respublikos rajonų.
 • 2011 m. dalyvavo Vilniaus apskrities šventėje „Tos kaimo vakaruškos“, kurios vyko Širvintose.
 • 2016 m. dalyvavo konkursiniame sambūryje „Iš Aplinkui“, kolektyvas užėmė 3-čią vietą. Įteikta nominacija už geriausiai atliktą šokį.
 • 2017 m. dalyvavo Respublikiniame šokio konkurse „Pora už Poros“ Ukmergėje ir užėmė I – ąją vietą.
 • 2017 m. Miesto šventėje įteikta merės Živilės Pinskuvienės padėka už aukštus pasiekimus.
 • 2018 m. gruodžio 1 d. Širvintų kultūros centro vyresniojo amžiaus tautinių šokių grupė „Viesula“ (vadovas Ugnius Cikanas) dalyvavo Andrupenės folkloro ir šokių šventėje, skirtoje šokių kolektyvo „Ondrupiši“ 5 metų ir Andrupenės kapelos 30 metų veiklos jubiliejams paminėti.
 • 2018 m. lapkričio 17 d. kolektyvas „Viesula“ dalyvavo respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“. Kolektyvas „Viesula“ respublikiniame konkurse laimėjo II – ąją vietą.
 • 2019 m. balandžio 27 d. dalyvavo respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvų festivalyje „Oi, padainuosim ir pašoksim mes suėję“ Ignalinoje.
 • 2019 m. liepos mėn. „Viesula“ dalyvavo tarptautiniame kultūrų festivalyje „Europeade – 2019“ Frankenberg (Eder).