Jaunimo grupė šalies Talentų ringe

Kernavės seniūnijos kultūros diena

Kernavėje prisimintos laumės, jų pirštai ir kerai

Erdvioje Kernavės archeologinės vietovės muziejaus salėje vasario 28-osios vakarą vyko Kernavės seniūnijos kultūros diena. Ta proga surengtas teatralizuotas koncertas-spektaklis „Laumės pirštai“. Jį režisavo Kristina Stankevičienė, o vedė Povilas Velikis. Kernavės seniūnijos kultūros dienos programa parengta remiantis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyno archyvine medžiaga.

Energinga muzikologė Kristina Stankevičienė, į ansamblį sukvietusi moksleivius, studentus bei įvairių profesijų saviveiklininkus, folkloro ansamblio „Medgrinda“ parengta programa džiugino žiūrovus sutartinėmis, šokiais, dainomis, pasakojimais, legendomis, sakmėmis apie laumes, kurios prieš daugelį metų gyveno Kernavės apylinkėse.

Žiūrovams buvo parodyta istorija apie nelaimingą laumės ir žemės sūnaus meilę, kurią sudaužė Perkūnas, žavėjo pasakojimas apie Laumės juostą-vaivorykštę, laumių iš karvių išmelžtą pieną, nustebino istorija apie laumę su „čeverykais“, įdomiai nuskambėjo istorija apie vyrus, kuriuos nualsino laumės. Žiūrovas, stebėdamas veiksmą scenoje, turėjo galimybę praturtinti žinias apie mitologines būtybes, plačiau sužinoti apie laumių užkerėjimus ir burtus, Sekminių bei Joninių papročius ir tradicijas, pasiklausyti liaudies dainų, pasigrožėti šokiais. Koncerte-spektaklyje susikirto fantastika ir realybė, žmonių bei laumių pasaulio nuotykiai.

Daugiau nei valandą trukusiame koncerte atlikėjai scenoje sujungė muziką, choreografiją, vokalą, projekciją ir netgi demonstravo šešėlių teatrą su šiurpiomis istorijomis apie laumių gyvenimą. Būtina pagirti programos režisierę Kristiną Stankevičienę už šešėlių teatro pagalba ypač vykusiai atskleistus laumių – pagrindinių spektaklio veikėjų – poelgius, nuveiktus gerus ir blogus darbus, prikištus pirštus, patirtus praeities išgyvenimus.

Kultūros dienos koncerto autorė ir režisierė Kristina Stankevičienė parengė per dešimtį koncertinių numerių. Ypač džiugino profesionaliai suvaidintos mizanscenos, kurios į vientisą programą buvo jungiamos vis kitokiais būdais, nesikartojo ir žavėjo žiūrovą novatoriškumu. Video ir foto projekcijomis rūpinosi Giedrius Grigonis, Kristina Stankevičienė ir Paulius Kiškiūnas, scenografija – Kristina Stankevičienė bei Alina ir Valdas Jastremskai.

Po koncerto buvo padėkota „Medgrindos“ (ansamblio vadovė Kristina Stankevičienė) dainininkams ir muzikantams. Nuoširdžiausius žodžius išsakė rajono vicemerė Janina Pažusienė, vertinimo komisija, seniūnė Birutė Jankauskienė ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktorius dr. Ramojus Kraujelis.

Penktadienio vakarą Kernavėje netrūko šypsenų, padėkų, dovanų ir gėlių. Penkis savaitgalius vykęs Širvintų rajono seniūnijų kultūros dienų maratonas, pradėtas Alionyse, vasario 28 dieną baigtas Kernavėje.

Romas Zibalas

Nuotraukos Viliaus Kasparo Kasparavičiaus

Gelvonų seniūnijos kultūros diena

Gelvonuose pri(si)minti krikštynų papročiai

Gelvonų krašto žmonės, neabejingi lietuvių liaudies dainai ir šokiui, liaudiškiems pasakojimams, vasario 22-osios popietę rinkosi kultūros namuose, kur vyko Gelvonų seniūnijos kultūros diena.

Seniūnijos saviveiklininkai parengė teatralizuotą koncertą „Ėjo kūmas per sodą“, kurį sudarė trys dalys: „Kūmų išlydėjimas“, „Kūmų sutikimas“ ir „Kūmų pietūs“. Scenoje vaidinantys kūdikio Tėvai (Akvilė Adomavičiūtė ir Kęstutis Stankevičius), Kūmai (Jūratė Stankevičienė ir Lionginas Juzėnas), Pribuvėja (Ona Valančienė) vaidybinėmis situacijomis bei įtaigiais dialogais atskleidė krikštynų tradicijas bei papročius. Meistriškai režisuotos ir suvaidintos situacijos neleido žiūrovui nukreipti dėmesio nuo scenoje vykstančio veiksmo. O žiūrovų būta ne tik iš Gelvonų seniūnijos, bet ir iš Čiobiškio, Alionių, Širvintų…

Gelvonų filialo vadovės Gitos Krylavičienės režisuotame koncerte dalyvavo Gelvonų gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Dagilėlis“ ir pasakotojas Marius Svirskas (vadovė Audronė Dabravolskienė), Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė“ (vadovė Laima Bikulčienė), Bagaslaviškio namų muzikavimo grupė (vadovas Kazys Petreikis), Gelvonų filialo mėgėjų teatro pasakotojas Kazys Visackas, Gelvonų gimnazijos gimnazisčių Faustos Sapitavičiūtės ir Snieguolės Frankauskaitės duetas (vadovas Gintaras Pauliukonis), Gelvonų gimnazijos moksleivių vokalinis ansamblis (vadovas Gintaras Pauliukonis), Džordanos Amulytės ir Justinos Masilionytės duetas (vadovas Kazys Petreikis).

Gelvonų saviveiklininkų koncertinius numerius į vientisą visumą jungė šventės vedėja Roma Vareikienė. Žiūrovai, stebėdami veiksmą scenoje ir klausydamiesi dainų bei pasakojimų, parengtų pagal etnografų pastebėjimus, turėjo galimybę dalyvauti interaktyvioje veikloje (pasitikti iš bažnyčios su kūdikiu grįžusius Kūmus), sužinojo daug įdomių detalių apie krikštynas: kokius daiktus įduoti kūmams vežant vaiką krikštyti, kad jo gyvenimas būtų laimingas, ką daryti, kad kūdikis nesiseilėtų ir dantukai nebūtų reti… Beveik pusantros valandos besitęsęs koncertas buvo labai smagus – skaidrinęs nuotaiką ir praturtinęs etnografijos žinias.

Pasibaigus šventei, scenos entuziastai už liaudiškas tradicijas ir papročius puoselėjantį koncertą sulaukė daugybės padėkos žodžių, dovanų, gėlių ir aplodismentų. Krikštynų apeigose dalyvavę artistai bei žiūrovai turėjo galimybę paskanauti „Bobutės košės“. Renginį rėmė Vartotojų kooperatyvas „Veivera“.

Romas Zibalas

Zibalų seniūnijos kultūros diena

Jaudinančiai ir įtaigiai atskleistas Motinos vaidmuo

Vasario 22-osios vakarą Anciūnuose vyko Zibalų seniūnijos kultūros diena. Anciūnų kultūros namų salėje labai gausiai susirinkusiems žiūrovams scenarijaus kūrėjai Rita ir Gediminas Makauskai parodė teatralizuotą koncertą „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. Koncertas parengtas pagal lietuvių klasikų kūrybą ir tautosakos perlus.

Dar prieš saviveiklininkų pasirodymą žiūrovai galėjo apžiūrėti bibliotekininkės Ritos Makauskienės parengtą lovatiesių parodą „Iš močiutės skrynios“. Parodoje eksponuotos Pranės Kanapienienės ir Albinos Jankauskienės (Anciūnų kaimas), Vandos Rimienės (Levaniškių kaimas), Monikos Jankūnienės (Beivydžių kaimas), Filomenos Pusvaškienės (Bajorkampio kaimas) ir Veronikos Makauskienės (Sedūnų kaimas) austos lovatiesės. Kruopščiai paruošta scenografija žiūrovą nuteikė puikiam koncertui.

O koncerto būta išties įspūdingo. Anciūnų filialo mėgėjų teatro aktoriai Loreta Ruseckienė, Ernestas Ruseckas, Gediminas Makauskas, Rita Makauskienė, Alvyda Krapienė, Virginija Jankauskienė, Vitalija Narkevičienė, Dalia Bulonienė, Laima Čigienė, Urtė Nekraševičiūtė skaitomais jautriais tekstais nepaprastai įtaigiai atskleidė Motinos vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime. Jautresnės sielos žiūrovai, klausydamiesi taiklių žodžių ir matydami scenoje rodomus vaizdus, netgi braukė ašaras.

Dainas apie mamą dainavo Anciūnų filialo kaimo kapela (vadovas Gediminas Makauskas), Kiauklių filialo moterų vokalinis ansamblis „Vilkesa“ (vadovė Audronė Burakovienė) bei Zibalų skyriaus dainininkė Adrija Motiejūnaitė (mokytoja Jurgita Stankevičienė), eiles skaitė kiauklietė Regina Janickienė, Anciūnų kapelos moterys dainavo liaudies dainas ir šoko šokį.

Teatralizuoto koncerto sumanytojai sulaukė daugybės žiūrovų aplodismentų, padėkų ir teigiamų įvertinimų. Zibalų seniūnijos saviveiklininkams, palietusiems jautrią Motinos temą, pavyko jaudinančiai ir įtaigiai perteikti žiūrovui programinius numerius.

Romas Zibalas