Administracinė informacija

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai (atsisiųsti PDF)

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų taisyklės (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2024 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2023 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2022 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2021 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2019 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (atsisiųsti PDF)

Vidutinis darbo užmokestis (atsisiųsti PDF)

Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2018 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2019 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2021 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2022 m (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų II ketvirtį  (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų IV ketvirtį (atsisiųsti ZIP)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų IV ketvirtį (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.  (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. (atsisiųsti ZIP)

Ford Tourneo Custom, pilkas, valstybinis Nr.  JNA 655

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras skelbia konkursą Musninkų filialo vedėjo pareigoms užimti.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Musninkų filialo vedėjo pareigybės pastoviosios dalies koeficientas – 0,83.

Pareigybės aprašymas (atsisiųsti PDF)
Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę iki 2024 m. balandžio 24 d. turi pateikti dokumentus elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Nuoroda —> https://portalas.vtd.lt/lt/padalinio-vadovas-virsininkas-vadas-322;953220.html

Telefono numeris pasiteiravimui 8 678 04238.

Atrankos (konkurso) būdas testas žodžiu.

Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programa

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas (atsisiųsti PDF)

Korupcijos prevencijos programos 2017 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita (atsisiųsti PDF)

Korupcijos prevencijos programos 2019 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita (atsisiųsti PDF)

2020-2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (atsisiųsti PDF)

2020 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimas (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2017 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2018 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2019 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos prevencijos vykdymas

2018 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

2019 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

2020 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre atlikta nebuvo, nes įstaigos veiklos sritis, vadovaujantis šiame straipsnyje pateiktais kriterijais, nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

  • Informacijos apie asmenį surinkimas

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant asmenį privalo STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.

Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (atsisiųsti PDF)

Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „dėl pareigybių sarašo patvirtinimo“ (atsisiųsti PDF)

KC isakymas dėl pareigybių sąraso patvirtinimo (atsisiųsti PDF)

Elektroninių deklaracijų paieška

  • Atsakingi už korupcijos prevencija

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Korupcijos prevencijos vykdymą atsakinga Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
(2017-04-25 įsakymas Nr. V-32)

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Igno Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos, 14 kabinetas.

Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
tel. 8 678 04 238, el. paštas sirvintukc[eta]gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė
tel. 8 698 05 861, el. paštas sirvintukc[eta]gmail.com

  • Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Lietuvos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymas

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2017 m. (atsisiųsti PDF)

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2019 m. (atsisiųsti PDF)
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Rekomendacijos Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms dėl korupcijos apraiškų mažinimo (atsisiųsti PDF)

Priedas_V-95_Informacijos susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis priėmimo ir asmenų tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF)

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk[eta]stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Taip pat dėl korupcijos atvejų galite kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos narius: https://www.sirvintos.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcijos-komisijos-veikla/antikorupcijos-komisija/2849

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Asmens duomenų apsauga
Informacija ruošiama