Administracinė informacija

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai (atsisiųsti PDF)

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo sprendimas (atsisiųsti PDF)

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų taisyklės (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2023 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2022 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2021 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2020 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2019 m. (atsisiųsti PDF)

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. (atsisiųsti PDF)

Vidutinis darbo užmokestis (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2018 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2019 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2021 m (atsisiųsti PDF)

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2022 m (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2022 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų II ketvirtį  (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2021 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2020 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2017 metų IV ketvirtį (atsisiųsti ZIP)

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 metų IV ketvirtį (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. (atsisiųsti PDF)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.  (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 m. (atsisiųsti ZIP)

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. I ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. II ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. III ketvirtį (atsisiųsti ZIP)
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 m. (atsisiųsti ZIP)

Ford Tourneo Custom, pilkas, valstybinis Nr.  JNA 655

Įstaigos pavadinimas:
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Pareigos:
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas:
Šviesos ir garso inžinierius

Darbo vieta:
Igno Šeiniaus 4, Širvintos

Darbo laikas:
40 val./sav.

Reikalavimai:
Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį informatikos arba technologijos mokslų srities išsilavinimą ar specialųjį vidurinį technologijos mokslų srities išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
Išmanyti garso ir šviesos technikos techninius parametrus, gebėti dirbti su garso ir šviesos valdymo technika;
Gebėti sklandžiai, taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, ryšių ir kitomis technikos priemonėmis;
Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje.

Pagrindinės funkcijos:
Renginių įgarsinimas ir apšvietimas Kultūros centro salėse ir lauke;
Kultūros centro stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo ir apšvietimo aparatūros priežiūra;
Šviesų ir garso stacionarios ir kilnojamos aparatūros paruošimo darbai renginiams, repeticijoms, nuomai;
Turimos aparatūros, įrenginių konstravimas, pritaikymas renginių scenografijos sumanymams;
Garso ir vaizdo įrašų paruošimas darbuotojams, renginiams;
Kultūros centro ir filialų darbuotojų konsultavimas renginių įgarsinimo ir apšvietimo klausimais;
Pasiūlymų teikimas, informacijos rinkimas, sutarčių derinimas numatomos įsigyti garso, šviesų įrangos ar paslaugų;
Įrangos, medžiagų sąnaudų skaičiavimas, vertinimas kultūriniams projektams, renginiams įgyvendinti;
Techninių naujovių paieška ir pritaikymas darbe.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami el. p. sirvintukc@gmail.com arba gali būti pristatyti asmeniškai, adresu Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos (administracinės veiklos organizatorei).

Konkurso organizavimas: konkursas įstaigoje (atrinktų kandidatų pokalbis).

Darbo užmokestis nuo 1116,00 Eur.

Kontaktinis asmuo/informacija telefonu 8 678 04 238.


Įstaigos pavadinimas:
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Pareigos:
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas:
Turizmo specialistas

Darbo vieta:
Igno Šeiniaus 4, Širvintos

Darbo laikas:
40 val./sav.

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
Mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas (pageidautina viena ne žemesniu negu B2 lygiu);
Išmanyti turizmo veiklą reglamentuojančius įstatymus ir kitus norminius aktus;
Mokėti kurti, vertinti, analizuoti turizmo srities programas (projektus), rengti šios srities dokumentus;
Gebėti sklandžiai, taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine lietuvių kalba;
Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, ryšių ir kitomis technikos priemonėmis;
Mokėti dirbti savarankiškai ir komandoje.

Pagrindinės funkcijos:

Rinkti, kaupti, ruošti, sisteminti ir atnaujinti informaciją apie Širvintų miesto ir rajono apgyvendinimo, maitinimo, transporto paslaugas, pramogas, parodas, renginius, turizmo objektus, lankytinas vietas;
Organizuoti, ruošti ir vykdyti informacinių reprezentacinių leidinių leidybos darbus;
Teikti išsamią, teisingą turistinę informaciją apie rajono turizmo išteklius, paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, kt. turizmo informaciją tiesiogiai, elektroniniu paštu, telefonu interesantams;
Ruošti ir teikti informacinę medžiagą apie turizmą rajone leidiniams, žiniasklaidai, turizmo parodoms ir kt.;
Rengti, teikti ir vykdyti projektus, susijusius su turizmo infrastuktūros, paslaugų ir marketingo vykdymu, finansuojamus per vietos ir kitus fondus;
Kurti ir  teikti pasiūlymus dėl naujų turizmo maršrutų, turizmo renginių, rekreacinių programų;
Organizuoti mokymus, tiriamąsias ekspedicijas, seminarus bei kitus turizmo renginius;
Organizuoti informacinių leidinių, knygų, plakatų, suvenyrų tvarkingą eksponavimą ir savalaikį papildymą;
Prekiauti žemėlapiais, atvirukais, ženkliukais, turistiniais leidiniais bei kita turizmo atributika.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: gyvenimo aprašymas.

Dokumentai priimami el. p. sirvintukc@gmail.com arba gali būti pristatyti asmeniškai, adresu Igno Šeiniaus g. 4, Širvintos (administracinės veiklos organizatorei).

Konkurso organizavimas: konkursas įstaigoje (atrinktų kandidatų pokalbis).

Darbo užmokestis nuo 1116,00 Eur.

Kontaktinis asmuo/informacija telefonu 8 678 04 238.

Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programa

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas (atsisiųsti PDF)

Korupcijos prevencijos programos 2017 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita (atsisiųsti PDF)

Korupcijos prevencijos programos 2019 metu įgyvendinimo priemonių plano ataskaita (atsisiųsti PDF)

2020-2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (atsisiųsti PDF)

2020 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimas (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro veiklos sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2017 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2018 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2019 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos prevencijos vykdymas

2018 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

2019 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

2020 Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimas Širvintų kultūros centre (atsisiųsti PDF)

  • Korupcijos rizikos analizė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis korupcijos rizikos analizė Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre atlikta nebuvo, nes įstaigos veiklos sritis, vadovaujantis šiame straipsnyje pateiktais kriterijais, nėra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

  • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

  • Informacijos apie asmenį surinkimas

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant asmenį privalo STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.

Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (atsisiųsti PDF)

Širvintų r. savivaldybės mero potvarkis „dėl pareigybių sarašo patvirtinimo“ (atsisiųsti PDF)

KC isakymas dėl pareigybių sąraso patvirtinimo (atsisiųsti PDF)

Elektroninių deklaracijų paieška

  • Atsakingi už korupcijos prevencija

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Korupcijos prevencijos vykdymą atsakinga Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
(2017-04-25 įsakymas Nr. V-32)

Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Igno Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos, 14 kabinetas.

Administracinės veiklos organizatorė Indrė Kabašinskienė
tel. 8 678 04 238, el. paštas sirvintukc@gmail.com

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė
tel. 8 698 05 861, el. paštas sirvintukc@gmail.com

  • Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas

Lietuvos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa
Lietuvos korupcijos prevencijos įstatymas

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2017 m. (atsisiųsti PDF)

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo 2019 m. (atsisiųsti PDF)
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Rekomendacijos Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms dėl korupcijos apraiškų mažinimo (atsisiųsti PDF)

Priedas_V-95_Informacijos susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis priėmimo ir asmenų tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF)

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Taip pat dėl korupcijos atvejų galite kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos narius: https://www.sirvintos.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcijos-komisijos-veikla/antikorupcijos-komisija/2849

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Asmens duomenų apsauga
Informacija ruošiama