Antaninių subatvakaris Alionių filiale

Birželio 15 d. Alionių filiale vyko Antaninių subatvakaris. Šventėje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės merės pavaduotoja Laima Versekėnaitė. Ąžuolo vainiku buvo papuošta ir pasveikinta pasakorė Antanina Koirienė, o susirinkusius linksmino Šiaulių kaimo ansamblis „Linksmosios močiutės” (vadovė Danutė Stungienė) ir Širvintų kultūros centro Musninkų filialo liaudiškos muzikos kapela (vadovas Zigmantas Mikolajūnas).