Anciūnų filialo mėgėjų teatras (III kategorija)

Sertifikatas (atsisiųsti PDF)

Anciūnų filialo mėgėjų teatre dalyvauja 10 – 12 vaidybinio žanro mėgėjų. 2005 metais buvo suvaidinta A. Kazakevičienės pjesė ,,Kaip velnias akmenį nešė” ir scena iš B. Dauguviečio komedijos ,,Žaldokynė“, 2007 metais scena iš R. Keturakio komedijos ,,Amerika pirtyje”, 2009 metais L. Didžiulienės – Žmonos pjesė ,,Paskubėjo”, 2011 metais suvaidintos dvi Kazimiero Čiplio – Vijūno komedijos ,,Bobutės susipyko” ir ,,Užkurio šventė”, 2012 metais Andriaus Skripkos komedija ,,Prašvilpta laimė”, 2013 metais – Juozas Grušas ,,Tikra komedija”, 2016 metais – Balio Sruogos komedija ,,Pagunda”. Pasirodėme Širvintų kultūros centro Anciūnų, Gelvonų, Čiobiškio filialuose, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus ir Zibalų pagrindinėse mokyklose, 2016 metais dalyvavome tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje ,,Prie dvaro” Taujėnų dvare, Ukmergės rajonas, 2017 metais mėgėjų teatrų festivalyje ,,Tiltai – 2017 Paįstrio kultūros centre, Panevėžio rajonas.

2018 m. Anciūnų filialo mėgėjų teatras vaikams pastatė vaidinimus: ,,Pūkuotuko pasaulis“ pagal A. A. Milno kūrybą ir ,,Trys paršiukai“ pagal anglų liaudies pasaką. Lietuvos šimtmečio proga pastatytas spektaklis ,,Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“ pagal Širvintų rajono Zibalų seniūnijos tremtinių pasakojimus, kuris buvo parodytas XXlV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje ,,Atspindžiai“ Ignalinos kultūros ir sporto centre – laureato diplomas.

Nuo 2022 metų  Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo mėgėjų teatro vadovė – Rita Makauskienė.

Kolektyvas dalyvavo: 

  • 2019 m. vasario 9 d. vaidino spektaklį Ukmergės filialo įkūrimo 30 – mečio minėjime.
  • 2019 m. kovo 23 d.dalyvavo nominacijų šventėje „Tegyvuoja teatras“ Varėnos kultūros centre, kur kolektyvui įteikta nominacija „Ryškiausias sezono debiutas“.
  • 2019 m. vaidino „Šeimų teatro festivalyje 2019“ Vilniaus Lukiškių aikštėje.
  • 2019 m. rugpjūčio mėn. Gedulo ir vilties dienos minėjime suvaidino spektaklį „Vagonų dundesy atgyja dienos praeities“ Širvintų kultūros centre.
  • 2022 metais savo veiklą pradėjo spektakliu „Pro vaikystės langą“ pagal  Širvintų rajono gyventojų pasakojimus, atspindinčius tarpukario Širvintų dvasią, kada Nepriklausomybės aikštėje veikė senasis turgus (scenarijaus autorė Rita Makauskienė).
  • 2022 m. Spektaklis mažiesiems pagal lietuvių liaudies pasakas „Pasakų trobelė“.
  • 2023 m. Aldonos Kazakevičienės pjesė „Kaip velnias akmenį nešė“.
  • 2023 m. Anciūnų filialo mėgėjų teatras  sukūrė du spektaklius: „Kaip velnias akmenį nešė“ pagal Aleksandros Kazakevičienės pjesę ir „Kaip katinėlis ėjo į kurmio vestuves“ pagal T. Lorenčienės pjesę.