Čiobiškio filialo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“
Ansamblį 1975 m. subūrė  ir jam vadovauti pradėjo Angelė Leparskaitė – Šapolienė.  Ansamblyje dainavo: Elena Targonskienė, Liudmila Malinauskienė, Leokadija Baginavičienė, Sigita Lukaševičienė, Birutė Kanapinienė, Elena Šapolienė, Irena Naraškevičienė, Aldona Lesnickienė, Elena Meliukštienė, Nijolė Bagdonienė. Vėliau ansamblio sudėtis keitėsi. 1978 m. ansamblyje dainavo Ona Kazlauskienė, Virga Sapitavičienė, Regina Tviragienė, Milda Levandauskienė, Rita Stravinskienė, Gražina Bareikienė, Onutė Kupčiūnienė, Rima Markun. Keitėsi ir ansamblio vadovai . Nuo 1980 m. ansambliui vadovavo Petras Trepeka,  Vytautas Ambrazas, Rita Jankevičienė. 1993–2000m.  vokaliniam  ansambliui vadovavo  Viktoras Baumila. Jam vadovaujant, ansamblis dalyvavo  respublikiniame moterų vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ Trakuose.  Vėliau vadovu trumpai  dirbo Stasys Gelažauskas. Nuo 2002 m.  Čiobiškio kultūros namų , o dabar jau  Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo ( nuo 2010m. sausio mėn.) moterų vokaliniam ansambliui vadovauja Inga Strakauskienė.  Ansamblyje dainuoja: Ona Kazlauskienė, Ona Bučinskienė, Nijolė Bagdonienė,  Regina  Tviragienė, Elvyra Kuliešienė, Virginija Sapitavičienė, Vida Dambrauskienė ir pati vadovė Inga Strakauskienė. Ansamblis 2006 m. dalyvavo konkurse „Šilalės aidai“ Šilalėje, 2010 m.  – konkurse „Sidabriniai balsai“ Ukmergėje. Koncertuoja ir kituose rajonuose (Molėtai, Jonava, Vilniaus r., Kaišiadorys ir kt.). Ansamblis dalyvauja vietos ir rajoniniuose renginiuose. Seniūnijų Kultūros dienose ne kartą buvo nominuotas kaip geriausias  rajono moterų vokaliniu ansamblis. Ansamblis ne kartą dalyvavo respublikiniame konkurse „Šventosios gaida“, Taujėnų dvare, regioniniame solistų ir ansamblių festivalyje „Vieversija“, Vievio kultūros centre. Koncertuoja bendruomenės ir rajono organizuojamuose renginiuose. Ne kartą pripažintas geriausiu rajono vokaliniu ansambliu. 2016 metais ansamblis švęs 35 metų jubiliejų. Kolektyvas dalyvavo:
 • 2011 m. kovo mėnesį ansamblis šventė 30–ies metų kūrybinės veiklos jubiliejų. Renginyje dalyvavo anksčiau vadovavę šiam ansambliui vadovai: Rita Jankevičienė, Petras Trepeka, Viktoras Baumila.
 • 2011 m. balandžio mėnesį ansamblis vyko į respublikinę kamerinių ansamblių šventę – konkursą „Šventosios gaida“ Taujėnų dvare.
 • 2011 m. liepos mėnesį dalyvavo Tarptautinėje folkloro šventėje „Suprašė žvirblalis“. Dainavo kraštiečio Jono Lučiūno knygos „Čiobiškio portretas“ pristatyme ir parodos atidaryme.
 • 2012 m. Kovo mėnesį koncertavo J. Lučiūno fotoalbumo bei parodos „Čiobiškio portretas“ atidaryme Lietuvos Respublikos Seime.
 • 2012 m. gegužės mėnesį „Lyra“ dalyvavo šventėje „Panemunių žiedai“ Raudonės pilyje (Jurbarko r.).
 • 2017 m. dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas“ Linkuvoje.
 • 2018 m. dalyvavo festivalyje – konkurse „Nenutrūkstama meilės jėga“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – čiui paminėti, Jonavos švietimo centre.
 • 2018 m. Baigiamajame seniūnijos kultūros dienų koncerte Širvintose.
 • 2019 m. gegužės 4 d. koncertavo Jonavos kultūros centre skirtame Motinos dienai paminėti.
 • 2019 m. balandžio 26 d. dalyvavo regioninėje vokalinių ansamblių šventėje – konkurse „Pavasario spalvos – 2019“ Čičinuose, Jonavos rajone. Iš 11 kolektyvų Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ pelnė žiūrovų simpatijų taurę.
 • 2019 m. spalio 6 d. Širvintų kultūros centro Čiobiškio filialo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“  dalyvavo respublikiniame kaimų ir mažų miestelių vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Skrendanti paukštė 2019“ Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriuje.
 • 2019 m. lapkričio 23 d. koncertavo šventėje „Rudens vartus užveriant“ Jonavos kultūros centre, Upninkų filiale.
 • 2019 m. lapkričio 30 d. koncertavo vokalinių ansamblių šventėje „Dainoje randu draugus“ Truskavos kultūros centre (Kėdainių r.)
 • 2022m. respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Pavasario spalvos“ Čičinuose, Jonavos r..
 • 2022m. dalyvavo Onuškio krašto šventėje „Dviejų gimtinių nebūna“ (Trakų r.)