Šiaulių filialo Šokių grupė „Melsvė“

Šokių grupė susibūrė 2019 metų rugsėjo mėnesį, joje šoka nuo 35 iki 75 metų moterys. „Melsvė“ dalyvavo rajono kultūros įstaigų renginiuose, 2022 m. Joninių šventėje Kurkliuose (Anykščių r.)