Kalėdinis muzikos koncertas

Gruodžio 14 d. Širvintų kultūros centro kamerinis mišrus choras „Primo vere“ (vadovė Sandra Bareikaitė) žiūrovus kvietė į kalėdinės muzikos koncertą. Vakarą papuošė Edmundas Gylys (akordeonas). Chorui akomponavo Gintaras Pauliukonis