Tremtinių ir politinių kalinių choras (IV kategorija)

Širvintų kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro pirmoji vadovė buvo Irena Vasiliauskienė. 1997 metais su choru pradėjo dirbti Jonas Barbaravičius. Choras kiekvienais metais atnaujina repertuarą. Kas dvejus metus rengiami respublikiniai šios kategorijos chorų susibūrimai, kuriuose dalyvauja politinių kalinių ir tremtinių choras.

Kolektyvas dalyvavo:

  • 2003 metais choristai buvo išvykę į gastroles Belgijoje.
  • 2004 m. choras dainavo Lietuvos Respublikos Seime Vasario 16-tosios minėjimo koncerte.
  • 2008 m. balandžio 5–12 d. kolektyvas vyko į Italiją, koncertavo Asyžiaus mieste.
  • 2008 m. birželio 22 d. choras dalyvavo dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, kuri vyko Tauragėje.
  • 2009 m. dalyvavo Valstybės dienos paminėjime Kernavėje bei Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.
  • 2017 m. Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, koncertinę programą atliko Gedulo ir vilties dienos minėjime.
  • 2019 m. dalyvavo Širvintų miesto šventėje „Visada laukiamas“.
  • Kiekvienais metais choras dalyvauja Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje (Raseinių r.).