MUSNINKŲ FILIALO MĖGĖJŲ TEATRO GASTROLĖS

Lapkričio 19 d. Musninkų filialo mėgėjų teatras parodė spektaklį pagal Žemaitę „Trys mylimos“ Liaušiuose (Ukmergės r.) Gaspadorių ir gaspadinių šventėje. Šventėje Družų filialo vedėja Janina Jankauskienė vaidino jumoristinius personažus.