Romansų vakaras Anciūnuose

Balandžio 20 dieną Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale vyko romansų vakaras „Kai pavasarį gėlės pražysta…“

Renginyje koncertavo: Molėtų kultūros centro romantinių dainų atlikėjų grupė „Prisiminimai“ (vad. Vitalijus Gaulė), Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus vokalinis-romansinis ansamblis „Akimirka“ (vad. Leda Kazokienė), Anykščių kultūros centro Burbiškių skyriaus romansinio dainavimo grupė „Pivonija“ (vad. Robertas Raišelis); Širvintų kultūros centro kolektyvai: folkloro ansamblis „Gojus“ (vad. Stasė Pivoriūnienė), Kiauklių filialo moterų ansamblis „Vilkesa“ (vad. Audronė Burakovienė), Anciūnų filialo kaimo kapela (vad. Alvyda Krapienė).
Širvintiškis poetas Valdas Radzevičius, pritariant gitara, dainavo pagal savo eiles.
Renginio vedėja Virginija Jankauskienė.

Veikė fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos“.
Renginio partneris: Anciūnų bendruomenė.