Veikla

Kultūros centro veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.)

58 Leidybinė veikla;
58.1 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
58.19 Kita leidyba;
59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla;
59.14 Kino filmų rodymas;
59.2; 59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba;
68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
73.1 Reklama;
74.20 Fotografavimo veikla;
77.29.30 Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;
79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla;
82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
85.5 Kitas mokymas;
85.52 Kultūrinis švietimas;
85.59 Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;
90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
90.01 Scenos pastatymų veikla;
90.02 Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla;
90.03 Meninė kūryba;
90.04 Meno įrenginių eksploatavimo veikla;
93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
93.29 Kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla;
94 Narystės organizacijų veikla;
94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla.

Reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų konkursas

Skelbiamas Širvintų rajoną reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų rėmimo programos konkursas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras kviečia rajoną reprezentuojančius meno mėgėjų kolektyvus dalyvauti konkurse.

Konkurso tikslas – Širvintų rajoną reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų finansavimas pagal pateiktas programas siekiant skatinti:

1. kultūros paveldo ir tradicinės kultūros išsaugojimą ir sklaidą;
2. mėgėjų meno iniciatyvas;
3. kultūrinius mainus su Lietuvos ir užsienio miestais bei rajonais, pabrėžiant Širvintų rajono išskirtinumą;
4. kultūrines ir menines iniciatyvas.

Konkursui skirtos paraiškos pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui (adresu I. Šeiniaus g. 4, LT-19121 Širvintos) iki š. m. kovo 28 d. imtinai.

Reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų rėmimo programos nuostatai (atsisiųsti pdf).
Paraiška (atsisiųsti doc).

 Įsakymas dėl Širvintų rajono reprezentuojančių mėgėjų meno kolektyvų rėmimui skirtų lėšų paskirstymo (atsisiųsti pdf).

paraiška dėl parodų eksponavimo 2024 m.

Kviečiame pildyti paraišką dėl Jūsų parodų eksponavimo 2024 m.Širvintų rajono savivaldybės kultūros centre.

 Prašome užpildyti paraiškos formą ir pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą kurį sudaro:

 1. Laisvos formos menininko/kuratoriaus kūrybinės veiklos trumpas aprašymas;

2. Trumpas parodos aprašymas;

3. Vizualinė medžiaga (kūrinių, buvusių parodų nuotraukos ir kt.).

 Paraišką (atsisiųsti docx) ir vizualinę medžiagą siųsti el. p. sirvintukc[eta]gmail.com iki 2023 m. spalio 31 d.